İstanbul Boğazındaki Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Yönetimi – Bir Pilot Proje Örneği: İstanbul Boğazında Onlıne Gürültü İzleme Sistemi

dc.contributor.advisor Toröz, İsmail tr_TR
dc.contributor.author Şansal, Ahmet tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-01-31 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:37Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:37Z
dc.date.issued 2010-02-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, İstanbul Boğazı’nda bulunan eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü şikayetlerini denetim altına almak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan online gürültü izleme sistemi pilot projesinin gürültü ölçüm verileri incelenmiştir. 7 gün 24 saat çevresel gürültü ölçümü yapan sistem; belirlenen gürültü seviyesi aşıldığında, SMS yoluyla eğlence yeri yetkililerine ve denetim ekiplerine haber vermektedir. İstanbul Boğazı’nda bulunan Reina, Sortie, Sapphire Bosphorus ve Anjelique eğlence yerleri ve Kuruçeşme Arena konser alanı çalışma konusu olarak seçilmiştir. Bahsedilen 5 gürültü ölçüm istasyonun, 2008 yılı için 133313 adet, 2009 yılı için 240369 adet Leq, dBA gürültü ölçüm verisinden, şikayetlerin yoğun olduğu gece saatlerinde bulunan 2008 yılı için 13044 adet, 2009 yılı için 25619 adet Leq, dBA gürültü ölçüm verisi ayıklanmıştır. Belirtilen verilerle günlük, haftalık ve sezonluk ortalama gürültü değerleri hesaplanmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 2008 yılına göre 2009 yılı sezonluk ortalama gürültü değerinde 12 dBA’yı geçen gürültü azaltımları olduğu belirlenmiştir. Sistemin, önerilen bazı düzenlemelerle daha etkin ve standart hale geleceği öngörülmektedir. Sonuç olarak, söz konusu sistemin, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Çevresel Gürültü Eylem Planı 2009-2020” çerçevesinde yetki devri yapılmış ve yapılacak olan belediyelerin sorumluluğundaki eğlence yerlerinin denetimlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla kurulması önerilmektedir. Aynı zamanda, online gürültü izleme sisteminin; karayolu, havaalanı, demiryolu ve endüstriden kaynaklanan gürültü haritalarının çıkarılmasında, gürültü verilerinin modelleme programlarıyla birleştirilerek kullanılmasında ve aynı zamanda, halkın şehrin gürültüsünü öğrenebilmesi amacıyla şehir genelinde elektronik panolarla gösterimi sağlanarak yaygınlaştırılması önerilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, online noise monitoring system pilot project which is established by Istanbul Metropolitan Municipality to control noise compliants from entertaintment places at Istanbul Bosphorus noise measurement datas are researched. 7 days 24 hours environmental noise measuring system, send information by SMS to authorizeds of entertaintment places and governance when determined noise level is exceeded. Reina, Sortie, Sapphire Bosphorus and Anjelique entertaintment places and Kuruçeşme Arena concert arena at Istanbul Bosphorus are choosed for study subject. Leq, dBA noise measurements are seperated from mentioned 5 noise measurement station’s 13313 pieces in the year of 2008, and 240369 pieces in the year of 2009 to complaint busy night hours 13044 pieces in the year of 2008 and 25619 pieces in the year of 2009. With this presented datas; daily, weekly and seasonly average noise values are calculated and compared with theirselves. According year of 2008, above 12 dBA noise reduction on seasonly average noise levels in year of 2009. It is predict that system would be more effective and standard with some offered arrangements. Consequently; It is offered to establish this system for increasing efficiency of control in entertaintment places of responsible municipalities which are going to take or had taken authority transfer that is told in “Environmental Noise Action Plan 2009 – 2020” prepared by Ministry of Environment and Forestry. Also, It is offered that online noise monitoring system will be used both with noise modelling programs for preparing highway, airway, railway and industry sourced noise maps, and also will be used generalized for public to have information about noise measurement results with city around electronic panels. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/583
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Gürültü tr_TR
dc.subject Çevresel gürültü tr_TR
dc.subject Gürültü denetimi tr_TR
dc.subject İstanbul Büyükşehir Belediyesi tr_TR
dc.subject İstanbul Boğazı tr_TR
dc.subject Eğlence yeri tr_TR
dc.subject Konser alanı tr_TR
dc.subject Reina tr_TR
dc.subject Sortie tr_TR
dc.subject Sapphire Bosphorus tr_TR
dc.subject Anjelique tr_TR
dc.subject Kuruçeşme Arena tr_TR
dc.subject Çevrimiçi sistemler tr_TR
dc.subject Online gürültü izleme sistemi tr_TR
dc.subject Noise en_US
dc.subject Environmental noise en_US
dc.subject Noise control en_US
dc.subject Istanbul Metropolitan Municipality en_US
dc.subject Bosphorus en_US
dc.subject Entertaintment place en_US
dc.subject Concert arena en_US
dc.subject Reina en_US
dc.subject Sortie en_US
dc.subject Sapphire Bosphorus en_US
dc.subject Anjelique en_US
dc.subject Kuruçeşme Arena en_US
dc.subject Online systems en_US
dc.subject Online noise monitoring system en_US
dc.title İstanbul Boğazındaki Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Yönetimi – Bir Pilot Proje Örneği: İstanbul Boğazında Onlıne Gürültü İzleme Sistemi tr_TR
dc.title.alternative Controlling Environmental Noise Caused By Entertaintment Places In Istanbul Bosphorus – A Pilot Project Example: Online Noise Monitoring System In Istanbul Bosphorus en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10058.pdf
Boyut:
4.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama