İstanbul'da Metropol İçi Hareketlilik

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-15
Yazarlar
Erginli, Bürge Elvan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, İstanbul’da metropol içi hareketliliği, kentin metropol alanını Marmara Bölgesi içerisinde ele alarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 1985-1990 ve 1995-2000 dönemlerinde şehir içi ikamet hareketlilikleri 3 aşamada incelenmiştir: Öncelikle NUTS Düzey 1 bölgelerinden Istanbul, Batı Marmara ve Doğu Marmara Bölgeleri’nin oluşturduğu, ve çalışmada Marmara Bölgesi olarak tanımlanan bir alan içerisinde değerlendirilmiştir. Daha sonra, İstanbul Etki Alanı içerisindeki metropol içi hareketililik ve kentsel ve kırsal bölgelerin birbirleri ile olan etkileşimleri ayrı ayrı analiz edilmiştir. Ampirik çalışmanın son aşamasında ise bir ilçeden diğer bir ilçeye hareket etmiş olan bireylerin ekonomik faaliyet ve eğitim seviyeleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, bireylerin hareketlerinin ayırt edici özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, benzer çıkış ve varış profiline sahip olan bireyler ekonomik faaliyet ve eğitim seviyesi özellikleri bakımından da benzerlikler göstermektedir.
This study aims to figure out the intra-metropolitan mobility patterns in Istanbul by considering its metropolitan area within Marmara Region. Residential mobility patterns of the individuals in both the 1985-1990 and the 1995-2000 periods have been analyzed in 3 levels: First of all, mobility behaviours between the districts belonging to the provinces in TR 1 Istanbul, TR 2 Western Marmara and TR 4 Eastern Marmara NUTS Level 1 Regions have been analyzed. These three NUTS Level 1 Regions have been defined as Marmara Region in this study. In addition, the mobility patterns between the districts of Istanbul Interaction Field and the urban-rural interaction between these districts have been analyzed. The rest of the empirical study is an attempt to examine the characteristics of the individuals who moved from one district to another. The results of the study show that the mobility patterns of the individuals have distinctive characteristics. Moreover, the economic activities and the educational levels of these individuals, who have similar origin and destination profiles, also show similar characteristics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Metropol içi hareketlilik, Marmara Bölgesi, İstanbul, Intra-metropolitan Mobility, Marmara Region, Istanbul
Alıntı