Türkiye'de Katı Atık Depo Gazı Geri Kazanım Tesislerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özçakıl, Mehveş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye'de depo gazını geri kazanarak enerji elde edilen Bursa Demirtaş ve İstanbul Kemerburgaz Açık Depo Sahaları ile kirletici emisyonları azaltmak amacıyla gazı toplayıp gaz yakıcı da yakan İzmir Harmandalı Düzenli Depo Alanı ve İstanbul Yakacık Açık Depo Sahaları incelenmiştir. Türkiye'deki büyük illerin depo gazı üretim potansiyelleri hesaplanarak geri kazanılabilecek enerji miktarı hesaplanmıştır. Dünya genelindeki depo gazını kullanma durumu değerlendirilmiş ve dünya genelinde depo gazını kullanan ülkelerin tesislerinden örnekler verilmiştir. Mevcut uygulamalar ışığında Türkiye'de öncelikle nüfusu 500.000 den fazla olan illerin evsel katı atıklarından üretilecek depo gazının toplanarak enerji geri elde edilmesinin, ortalama geri ödeme süresi 5 yıldan az olan oldukça fizibil bir teknolojik yaklaşım olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, Bursa Demirtas and Istanbul Kemerburgaz Open Dumping Sites which obtain energy from landfill gas recovery and Izmir Harmandali Sanitary Landfill and Istanbul Yakacık Open Dumping Site where for reducing pollutant emissions, recovered landfill gas are flared are investigated. By calculating the landfill gas potential for big cities in Turkey the potential recovered energy amounts were estimated. The situation of landfill gas usage around the world has been evaluated and samples were given from landfill gas exploiting countries. The light of existing applications, considering household solid waste for cities of population greater then 500.000 in Turkey, it is concluded that converting recovered landfill gas into energy is a feasible technology with a investment payback of less than 5 years.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Depo Gazı, Landfill Gas
Alıntı