Yakın menzilli, keşif ve gözetleme insansız hava aracı ön dizaynı

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Soykasap, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada insansız hava araçlarının gelişimi, kategorileri ve görev gereksinimleri ele alınmış; daha sonra da görev gereksinimleri verilen keşif ve gözetleme uzaktan kumandalı öndizaynı gerçekleştirilmiştir. Dizayn D.P. Raymer'in Uçak Dizayn Metodu takip metodun yetersiz kaldığı alanlarda gerek istatistiki incelemelerden gerekse de J. Roskam* in Uçak Dizayn Metodu' ndan yararlanılmıştır. Sonuçta başlangıçta öngörülen görev gereksinimlerini yerine getirecek optimum RPV ortaya çıkarılmıştır. yakın menzilli aracın CRPV5 metodu olarak edilmiş, ancak Dizayn işlemi sırasında RPV nin verilen görev gereksinimlerinden, önce güç/ağırlık oranı istatistiki incelemelerden ve minimum kanat yüklemesi tutunma kaybı hızı, kalkış uzunluğu, tırmanma gibi etkenlere bağlı olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu değerlerle başlangıç boyutlandırmaya geçilmiştir. Daha sonra taşıma ve sürükleme hesapları aerodinamik hesaplamalar kısmında, ana elemanların yaklaşık ağırlıkları ağırlık tahmini kısmında hesaplanmıştır. Ayrıca itki sistemi, stabilite ve kontrol, performans hesapları yapılmış ve elde edilen bu değerlerden geliştirilmiş boyutlandır maya geçilmiştir. Geliştirilmiş boyutlandırmada görev ağırlık oranları detaylı olarak incelenmiştir. Ancak sonuçta önceki toplam görev ağırlık oranına yaklaşık olarak eşit bir değer elde edilmiştir. Bu aşamadan sonra kanat yüklemesi ve açıklık oranı optimizasyonuna geçilmiştir. Bunun için kanat yüklemesi - % 20 ve açıklık oranı - % 25 değiştirilmiş sonuçta dokuz değişik hal için gres ağırlık, tırmanma oranı, sürükleme, sabit hız ve yükseklikte dönüş için yük katsayısı hesaplanmıştır. Bulunan bu değerler kullanılarak performans kısıt eğrileri çizilerek optimum RPV bulun muştur.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
Anahtar kelimeler
uçak mühendisliği, aerodinamik, hava aracı, tasarım, uzaktan kumanda, uçak tasarım yöntemi, insansız hava aracı, Aircraft Engineering, Aerodynamics, Air vehicle, Design, Remote control, Aircraft design method, Unmanned aerial vehicle
Alıntı