Plastik Malzemenin Geri Dönüşümü: Otomotiv Endüstrisinden Örnekler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Vatan, Ceyda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gerek ekonomik, gerekse çevresel önemi olan plastik malzemenin geri dönüşümü konusuna yurt dışı örnekleri ile otomotiv endüstrisi uygulamalarına yer verilmiştir. Plastik malzemeler sınıflandırılmış, genel özellikleri ve kullanım alanları tanımlanmıştır. Plastik atıkların yok edilebilirliği, atıkların kaynakları, atıkların toplanması ve geri dönüşüm için hazırlanması aşamaları anlatılmıştır. Malzemelerin geri kazanımı, geri kazanım seçenekleri, geri kazanım tesisi ve karışık atıkların işlenmesi başlıkları altında incelenmiştir. Geri kazanım ön koşulları olan toplama ve ayırma işlemleri yurt dışı örnekleri ile açıklanmıştır. Türkiye’de geri dönüşüm koşulları gösterilmiş, geri dönüşüm organizasyonlarının yetersizliği belirlenmiştir. Geri kazanımın ekonomik boyutu ülkeler bazında yapılan çalışmalar bünyesinde incelenmiştir. Gerek Türkiye gerek diğer ülkelerin geri dönüşüm sanayinden sağladığı ekonomik faydalar rakamlar ile ifade edilmiştir. Otomotiv geri dönüşüm uygulamalarına dünya üzerindeki örnekler ile yer verilmiştir. Otomobilde plastik malzemenin kullanımı ve tasarıma getirmiş olduğu yararlar ve geri kazanılmış plastik malzemenin otomobil elemanları üretiminde kullanım alanları analiz çalışması yapılmıştır. Otomobil üretici firmaların geri dönüşüm uygulamaları ve geleceğe yönelik hedefleri analiz çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler sayesinde Türkiye sınırları içerisinde geri dönüşüm sanayini besleyecek miktarda plastik malzeme tüketildiği gösterilmektedir. Bireylerin bilinçlendirilmeleri ve geri kazanıma katılmaları çalışmalarının yapılması ve Türk otomotiv endüstrisinin konuya ilgisini çekmek gerektiği sonucuna varılmıştır.
In this study, plastic materials recycling, which has the environmental and economic values, discussing with the other countries studies and automotive industry applications is included. Plastic materials usage and general properties are classified in the study. Collecting of plastics scraps, waste sources, disposal plastic materials and preparing for recycling phases are described. This study is defined under the subjects of recycling of materials, recycling options, recycling centers and the processing of wastes. Recycling provisions of collecting and sorting are explained by abroad examples. Recycling conditions of Turkey are mentioned and inadequate Turkish recycling organizations are designated. Economic dimensions of recycling are researched with the other countries studies. The economical advantages of recycling for Turkey and other countries are expressed with the figures. Automotive recycling applications are included by the examples form different countries. Using of plastic materials in automobile and its advantage on design applications and usage field of recycled plastics for automobile parts production are analyzed. Recycling applications of car companies and their future expectations are analyzed. The datum shows that there are enough plastic materials for the recycling industry in Turkey. . It is determined that the study to make the individuals become conscious and attend the recycling program should be done and Turkish automotive industry’s attention must attracted to this subject.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Geri dönüşüm, Plastik malzeme, Otomotiv endüstrisi, Recycling, Plastic Material, Automotive Industry
Alıntı