Seismic Behaviour Of Historical Stone Masonry Multi-leaf Walls

dc.contributor.advisor İlki, Alper
dc.contributor.author Demir, Cem
dc.contributor.authorID 444619 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-10-02 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:27:30Z
dc.date.available 2015-07-07T08:27:30Z
dc.date.issued 2012-12-25 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, yığma yapı tekniğiyle inşa edilen çok tabakalı tarihi taş duvarların yatay yükler altındaki davranışı deneysel ve analitik olarak incelenmiştir. Ülkemiz; anıtsal ve kültürel değerler taşıyan birçok tarihi yapıya sahiptir. Bu yapılarda yaygın şekilde kullanılan küfeki kesme taşlarla örülmüş duvarların düzlem içi yatay yükler altındaki hasar durumlarını incelemek amacıyla belirli bir ölçekle küçültülerek üretilen taş duvar numuneleri deneye tabi tutulmuştur. Taş duvar numunelerinin gerçek taş duvarları olabildiğince en iyi şekilde temsil edebilmesi için duvar bileşenleri üzerinde birçok malzeme deneyi yapılmış ve elde edilen sonuçlar literatürde bulunan değerlerle karşılaştırılmıştır. Duvar deneyleri sonunda elde edilen hasar gelişim mekanizması, göçme modu, rijitlik değişimi, süneklik, enerji yutma kapasitesi gibi parametrelerden yararlanılarak bu tip duvarların düzlem içi yükler altındaki davranışı açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca mühendislik pratiğinde kullanılabilecek hesap esasları ve bu tip duvarlara sahip tarihi yapıların deprem güvenliklerinin incelenmesinde kullanılabilecek performans seviyeleri tanımlanmıştır. Son olarak, basınç ve kayma deneyleri gerçekleştirilen duvarlar sonlu elemanlar yöntemi ile sayısal ortamda modellenerek hasar gelişimi ve yük-yerdeğiştirme davranışı tahmin edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, behaviour of multi-leaf historical masonry walls subjected to lateral forces, are investigated experimentally and analytically. Turkey has several monumental masonry structures which are an important part of it’s cultural heritage. The mechanical behaviour of multi-leaf stone masonry walls, which were widely utilized in the ancient structures, are investigated through an experimental campaign. Full size historical masonry walls are scaled down and wall specimens produced for testing are sujected to combined axial and inplane shear forces. Besides the tests of these walls, mechanical characteristics of the components of historical masonry walls are also examined through material tests. The experimental study provided data on; damage evolution, failure mode, lateral load capacity, ductility, variation of stiffness and energy dissipation characteristics. In addition to that, design parameters and performance levels, which can be utilized in engineering practice for seismic safety assessment of historical structures, are also defined. Finally, a finite element model that can successfully predict the damage development and load-displacement response of the tested uniaxial compression and shear compression specimens is developed. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7086
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tarihi Yapı tr_TR
dc.subject Taş tr_TR
dc.subject Yığma Duvar tr_TR
dc.subject Deprem tr_TR
dc.subject Historical Structure en_US
dc.subject Stone en_US
dc.subject Masonry Wall en_US
dc.subject Earthquake en_US
dc.title Seismic Behaviour Of Historical Stone Masonry Multi-leaf Walls en_US
dc.title.alternative Çok tabakalı tarihi taş yığma duvarların deprem yükleri altında davranışı tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13059.pdf
Boyut:
86.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama