Düşük Besleme Gerilimli Gövdeden Sürmeli İşlemsel Kuvvetlendirici Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bozkurt, Kazım
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, analog devre tasarımının temel elemanları arasında yer alan düşük besleme gerilimi ile çalışan işlemsel kuvvetlendirici tasarlanmıştır. Klasik işlemsel kuvvetlendirici yapısında gövdeden sürme tekniği kullanılarak, işlemsel kuvvetlendiricinin düşük besleme gerilimi ile giriş salınım aralığı performansında kısıtlama olmadan çalışabilmesi sağlanmıştır. Gövdeden sürme tekniği incelenerek düşük besleme gerilimli yapılarda sağladığı avantajlar incelenmiştir. Teknoloji gelişimi ile küçülen MOSFET boyutlarının da getirdiği avantajlar kullanılarak tasarlanan yapıda literatürde yer alan çalışmalara nazaran kazanç band genişliği özelliklerinde gelişmeler sağlanmıştır. Tasarlanan devre simüle edilerek elde edilen sonuçlar literatürdeki verilerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak gövdeden sürme tekniğinin, düşük besleme gerilimli uygulamalar için elverişli olduğu gösterilmiş ve kullanım alanının yaygınlaşması için bir referans oluşturulmuştur.
In this study, a Low Voltage Operational Amplifier which is among the basic elements of analog circuit design has been designed. Functioning of Operational Amplifier at low voltage supply has been provided without any restriction on the performance of the input signal swing range by means of the use of bulk driving technique at the classic Operational Amplifier structure. Bulk driving technique and its advantages provided at low voltage supply have been examined. When compared with the existing studies of the literature, improvements have been obtained at the gain band-width specification of the designed structure by the use of advantages provided by MOSFET process scaling down parallel with technological developments. The designed circuit has been simulated and the results have been compared with the data of literature. Consequently, it has been proved that the bulk driving technique is convenient for low supply voltage applications and a reference study has been created for the spread of its field of use.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Düşük besleme gerilimi, gövdeden sürme, işlemsel kuvvetlendirici, Low Voltage, Bulk-driven, Op-amp
Alıntı