Bir-iki Katlı Yığma Binaların Yatay Yükler Altındaki Davranışı Ve Kesme Güvenliğinin Sağlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Üstündağ, Cenk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, insanlık tarihinin en eski yapı tiplerinden olan yığma binaların yatay yükler altında davranışı incelenmiştir. Ülkemizde tarihi yapıların yanı sıra, özellikle Anadolu’da kırsal yörelerde insanlar evlerini taştan, harman tuğlasından, briketten veya kerpiçten, genelde mühendis gözetiminden uzak bir şekilde yığma olarak inşa etmekteler. Bu yapılarda genelde malzeme kalitesi, yapıda açılan pencere ve kapı boşluklarında, duvar örme tekniklerinde mevcut yönetmeliklere uyulmadığından, deprem gibi büyük yatay yüklere maruz kalındığında, ciddi mal ve can kaybı olmaktadır. Bu çalışmada, deprem etkisinde yığma yapıda meydana gelen hasar tipleri, bu hasarların nedenleri ve yığma yapıları güçlendirme ile ilgili teknikler incelenmiştir. Çalışmanın sonunda tek ve iki katlı donatısız iki yığma bina yatay ve düşey yükler altında incelenmiştir.
In this study the behavior of one of the oldest structure types of human history, masonry buildings, under lateral loads is investigated. Beside the historical structures in our country, especially in rural areas of Anatolia people are constructing their houses using stones, clay bricks, concrete bricks or adobes without an engineering service. Since generally the quality of building materials, wall construction techniques and window and door clearances do not fulfill the restrictions of the standards, when big lateral forces act the masonry building; there occurs serious losses of goods and human lives. In this study the damage types on masonry walls under earthquake forces, their reasons and strengthening techniques are investigated. At the end of the study a one-story and a two stories unreinforced masonry building are examined under lateral and vertical loads.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Yığma, deprem, güçlendirme, Masonry, earthquake, strengthening
Alıntı