Kimyasal Sensörlerde Tanıma Elemanları Olarak İyon-imprint Polymerlerin Sentezi

dc.contributor.advisor Güney, Orhan tr_TR
dc.contributor.author Subaşı, Salih tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:13:53Z
dc.date.available 2015-06-16T12:13:53Z
dc.date.issued 2008-07-11 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Çalışmanın ilk kısmında, 9-vinil karbazol (VCz) monomerinin farklı çözücüler içindeki metal bağlama özelliği floresans spektroskopisi ile incelendi. Floresans kılavuz olarak VCz içeren imprint polimerik malzemeler şablon oluşturucu metal iyon varlığında sentezlendi. Nonimprint malzemeler olarak adlandırılan rastgele sentezlenmiş polimerler, ortamda metal iyonları olmadan elde edildi. Farklı geometrik şekillerde sentezlenen imprint ve nonimprint malzemelerin metal bağlama özellikleri, farklı elektrolit koşullarında ve metal iyonu konsantrasyonuna bağlı olarak floresans eksitasyon ve emisyon spektrumaları analiz edilerek araştırıldı. Çalışmanın ikinci kısmında, yeni sentezlenen benzofuran kalgon metakrilamid (BCM) monomerinin fotofiziksel ve metal iyon bağlama özellikleri araştırıldı. Daha sonra BCM içeren polimerlerin imprint özelliklerini aydınlatmak için hedef metal iyona karşı kimyasal algılama ölçümlerinde kullanılan imprint ve nonimprint malzemelerin floresans sönümlendirme etkinlikleri karşılaştırılarak metal adsorpsiyon ölçümleri gerçekleştirildi. Floresant klavuz olarak VCz ve BCM içeren imprint ve nonimprint bütün polimerik malzemeler plaka, yarı silindirik ve silindirik formda sentezlendi ve kimyasal sensörlerde tanıma elemanı olarak kullanılmak üzere dizayn edildi. tr_TR
dc.description.abstract In first part of the study, metal ion binding property of 9-vinyl carbazole (VCz) monomer in different solvents was investigated by fluorescence spectroscopy. Imprinted polymeric materials containing VCz as a fluoroprobe molecule were synthesized in the presence of template forming metal ions. Randomly synthesized polymers which are called nonimprinted materials were obtained in the absence of metal ions. Metal ion binding properties of imprinted and nonimprinted materials, which were synthesized in different geometrical shapes, were explored by analyzing fluorescence excitation and emission spectra depending on the metal ion concentration and different electrolyte conditions. In the second part of the study, photophysical and metal ion binding properties of newly synthesized Benzofuran Chalcone Methacrylamide (BCM) monomer were explored. Then the metal ion adsorption experiments were carried out to elucidate the imprinting properties of polymers containing BCM by comparing the fluorescence quenching efficiency of imprinted and nonimprinted materials used in chemical sensing measurements against target metal ions. All imprinted and non-imprinted polymeric materials containing VCz and BCM molecules as fluorescent probe were synthesized in form of plate, semi-cylindrical and cylindrical shapes and designed to be used as recognition elements in chemical sensors. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5648
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İmprint Polymer tr_TR
dc.subject Floresans Sönümleme tr_TR
dc.subject Kimysal Sensör . tr_TR
dc.subject Imprinted Polymer en_US
dc.subject Fluorescence Quenching en_US
dc.subject Chemical Sensor . en_US
dc.title Kimyasal Sensörlerde Tanıma Elemanları Olarak İyon-imprint Polymerlerin Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Ion-imprinted Polymers As Recognition Elements In Chemical Sensors en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8715.pdf
Boyut:
3.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama