Türkçe Almanya’da Yaşayan Türk Nüfusun Yaşadığı Mekan İle Etkileşimi: Berlin-kreuzberg Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-10-25
Yazarlar
Baran, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma ile, Türk göçmenler kültürel altyapıları, etnik kökenlerine bağlı özellikleri, ekonomik ve sosyal hayatları ile Almanya’da bölgesel dağılımları çerçevesinde kentsel mekan ile karşılıklı etkileşim yaratan bir ilişki içinde olduğu düşünülerek Türk nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı bir örneklem alan, ayrıntılı olarak ele alınmış, fiziksel analizler, sosyal yapıyı anlamaya yönelik araştırmalar yapılarak ve literatür ile desteklenerek incelenmektedir. Bu çalışma sonucunda, konuya ilişkin yapılacak yeni çalışmalar için yardımcı bir kaynak oluşturmasının yanı sıra Almanya’da yaşayan Türk nüfus ile ilgili olarak daha önce yapılmış araştırmalar ile konunun sosyal boyutunu değerlendirmekle birlikte Berlin Kreuzberg ve çalışma alanı olarak belirlenen Wrangelkiez alanında yapılan yerinde tespit, araştırma ve çalışmalar sonucunda bölgenin tarihi gelişimi çerçevesinde göç sonrası gözlenen mekansal değişimler ve ağırlıklı Türk nüfusun bu değişim üzerindeki etkileri değerlendirilerek; kent yönetimi tarafından da bir sorunsal olarak çeşitli araştırmalara konu olan bölgenin gelişim planlarına altlık oluşturacak genel tasarım ilkelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
In this study, through the first residential choices shaped by migrants living in Germany along migration processes is researched with conceptual aspects of life and assessing their impact on urban spatial patterns, also behavior of the Turkish population living mainly in Berlin, Kreuzberg and identified case study area Wrangelkiez. The aim of the thesis is to be a reference for future studies both for literture and also planning future projects for the case area. In the context of this aim determine the base form a general design principles about Turkish population living in Germany is in relation previous research evaluating the social dimension of the issue. As a result of research and studies, changes in the spatial framework of the historical development of the region and is working in Berlin Kreuzberg site designated as an area identified in the field of Wrangelkiez which is also a problematic by the management of the region s development.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
göç, kentsel mekan, Almanya, Berlin, göçmen, Türk, migration, urban space, Germany, Berlin, Turkish migrants
Alıntı