Toplam Verimli Bakım Sürekli İyileştirme Takımlarının Ekipman İyileştirme Faaliyetleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karamanlı, Armağan Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Geleneksel olarak bakımın, üretken, temel bir fonksiyon olmadığı ve destekleyici bir fonksiyon olarak işe küçük bir değer kattığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, özellikle son 15 yılda, bütün üretim endüstrilerinin bakım etkinliğini iyileştirmek için bir çok farklı yaklaşım kullandığı görülmektedir. Dünya sınıfında performans için çabalayan üretim organizasyonları, etkin bir bakım stratejisinin rekabet avantajı sağlamada kattığı değerin toplam verimli bakım programı sayesinde anlamlı olabileceğini söylemektedirler. Ekipman iyileştirme faaliyetleri, sürekli iyileştirme faaliyet takımlarınca yerine getirirler. Takımlar, spesifik bir makinada , çeşitli benzer makinalarda veya bir prosesin veya montaj hattının bir bölümünde çalışan operatörlerden düzenlenirler. Takımların, bakım bölümünden, ekipmanları bilen en az bir kişi ve yine ekipmanları bilen ve analiz ve iyileştirme sürecinde kılavuzluk sağlayabilecek bir proses, üretim, imalat veya endüstri mühendisi tarafından desteklenmeye ihtiyaçları vardır. Ekipman iyileştirme faaliyetleri bazı stratejik avantajlar üretirler. Örneğin, ekipmanlarını daha etkin kullanabilirler, kapasitelerini arttırabilirler, müşteri memnuniyetini arttırabilirler, bakım zamanlarını ve maliyetlerini düşürebilirler, optimum yaşam döngü maliyeti oranlarını elde edebilirler vb. Sonuç olarak, kazançlarını arttırabilirler.
Traditionally, maintenance has been considered as a support function, non- productive and not a core function adding little value to the business. However, it has been noticed, particularly over the last 15 years, that all manufacturing industries have used many differing approaches to improving maintenance effectiveness. Manufacturing organizations striving for world class performance have shown that the contribution of an effective maintenance strategy can be significant in providing competitive advantage through its total productive maintenance program. Equipment improvement activities are carried out by the continuous improvement action teams. The teams are organized from operators working on a specific machine, several similar machines, or from a part of a process or assembly line. The teams need to be supported by at least one person from maintenance, who is familiar with their equipment and by a process, production, manufacturing or industrial engineer who is also familiar with the equipment and can provide guidance during the analysis and improvement process. Equipment improvement activities produce some strategic advantages for the organizations. For example, they can use their equipment more effectively, increase their capacity, increase their customer satisfaction, decrease their maintenance times and costs, get optimum life cycle cost rates etc. As a result, they can increase their profits.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Toplam Verimli Bakım, Ekipman İyileştirme, Total Productive Maintenance, Equipment Improvement
Alıntı