Derin Kazılarda İksa Sistemleri Üzerine Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-18
Yazarlar
Baseski, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısmada; derin kazılarda uygulanan çok sıralı ankrajlı destekleme sistemlerinin, çesitli toprak basıncı dağılımı kabulleri altında davranısının incelenmesi için Đksa2008 adlı bilgisayar programı gelistirilmistir. Excel ve Visual Basic Entegrasyonu ile programlama dili kullanılarak gelistirilen programda, iksa sistemlerinin, tasarımında kullanılan teori ve hesap yöntemlerine dayanarak, iksa sisteminin iki boyutlu olarak modellenip sonlu elemanlar yöntemi ile çözülüp, gerekli stabilite tahkikleri yapılarak boyutlandırılması sağlanmıstır. İksa2008 programı kullanılarak farklı zemin tabakalarında iksa sistemi modellenmis ve iki ayrı analiz yapılmıstır. 1 nolu analizde, farklı zemin tabakalarında, 15m kazı derinliğinde, 4 sıra ankraj ile desteklenen bir iksa sistemi modellenmis ve iksa sistemi çözümü değisik toprak basıncı dağılımı kabulleri için tekrarlanmıstır. Bilgisayar programı ile yapılan 2 nolu analizde farklı kazı derinliklerinde değisik sayıda ankraj ile desteklenen iksa sistemi modellenmistir. İksa sistemi modelinin, her bir ankraj kademesi için ayrı analizi yapılmıs olup, sistemde olusan moment, kesme kuvveti, yerdeğistirme ve ankraj kuvvet değerleri hesaplanmıstır. Bu değerlerin çesitli toprak basıncı dağılımları altında ankraj kademeleri arası değisimi grafiksel olarak yorumlanmıstır.
In this study, Iksa2008 Finite Element computer program is developed to analyze the behavior of multiple anchored shoring systems under various soil pressure distribution assumptions is determined by using Đksa2008 computer program. Developed computer program using the programming language with integration of Excel and Visual Basic, is based on the teorical and calculation methods of shoring systems design. The model of shoring system is created as two dimension by the finite element method and analysed. The elements of system is designed afterwards checking stability failure mechanisim. Shoring system is designed through various soil layers by using Đksa2008 program and two analysis presented. Deep excavation, 15 meter depth through different soil, supported with 4 row anchors is designed and the analysis of model is recalculated for various assumption of lateral soil pressures in the analysis no 1. Second analysis about different depth of deep excavation supported by varied anchor row and recalculation for each anchor stage to get maximum value of bending moment, shear stress, deflection and anchor stress. The diagrams present the change of these values accordance with the anchor stage is given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kazık, İksa, Sonlu, Derin Kazılar, Visual Basic, Elemanlar, Pile, Shoring, Finite Element, Deep Excavation, Visual Basic
Alıntı