Fonksiyonel Derecelendirilmiş İçi Dolu Dönen Bir Diskin Elastik Analitik Çözümü

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Apatay, Tunç
Gülgeç, Müfit
Eraslan, Ahmet N.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) yapılmış elastik, dönen içi dolu disk probleminin düzlem gerilme durumu için analitik çözümü elde edilmiştir. Disk malzemesinin elastisite modülü, kütle yoğunluğu ve Poisson oranının disk içinde lineer olarak değiştiği kabul edilmiştir. Akma kriteri olarak von Mises akma kriteri esas alınmıştır. Herbir parametrenin, gerilme ve plastik akma limiti üzerindeki etkileri incelenmiştir.
In this study, plane stress analytical solution to elastic functionally graded (FGM) rotating solid disk problem is obtained. The modulus of elasticity, the mass density and the Poisson’s ratio of the disk material are assumed to vary linearly in the disk. The analysis is based on von Mises yield criterion. The effect of each of the material properties on the stress response as well as on the yielding of the disk is investigated.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı