Sesaltı Rüzgar Tünelleri, Dizayn Esasları Ve Emmeli Tip Sesaltı Rüzgar Tüneli Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaya, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mühendislik dallarının bir çoğunda, özellikle de Aerodinamik Bilim Dalıyla ilgili alanlarda yapılan deneysel uygulamalarda önemli bir yere sahip “Rüzgar Tünelleri”nin geçmişten günümüze gelişimiyle birlikte dizayn edilmiş tipleriyle ilgili genel bilgi verilmiş; söz konusu rüzgar tünellerinin karşılaştırılması yapılarak avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Ardından rüzgar tünellerinin tasarlanması esnasında dikkate alınması gereken dizayn kriterleri anlatılmıştır. Her ne kadar rüzgar tünelleri ihtiyaca göre değişik tiplerde imal edilseler de dizayn aşamasında kullanılan kriterler çok da farklı değildir. Son olarak da geniş bir literatür taramasıyla elde edilen bu bilgilerin ışığında deney odası ebatları 1 m X 1 m olan emmeli tip sesaltı rüzgar tünelinin tasarımı yapılmış, dizayn edilen bu tünelin AUTOCAD çizim programıyla hazırlanan teknik resimleri sunulmuştur.
This study is about the wind tunnels which has a special place at all engineering branches especially at Aerodynamics Science branch also with the progress of it from bygone to recent days, general information about the former designed versions is given, in question wind tunnels have compared, advantages and disadvantages has been told. Afterwards the criterions that must be taken into considerations are explained. However much the wind tunnels are designed in different purposes depending on the necessity, the criterions used at design phase are not so much different from eachothers. Finally based on the knowledge that is obtained with an extensive search of literature, suction type of subsonic wind tunnel design with the test room 1 m x 1 m has been made and the technical drawing which is drawn by using AUTOCAD drawing programme has been presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Rüzgar Tüneli Dizaynı, Emmeli Tip Rüzgar Tüneli, Wind Tunnel Design, Suction Type Wind Tunnel
Alıntı