Çekirdeğinde Azobenzen Yapısı İçeren Işığa Duyarlı A2b2 Tip Farklı Kollu Yıldız Kopolimer Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güngör, Eda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sırasıyla Atom Transfer Radikal Polimerizasyon (ATRP) ve Nitroksit Ortamlı Radikal Polimerizasyon (NMP) yöntemlerini kullanarak çekirdeğinde azobenzen birimi içeren yeni farklı kollu yıldız kopolimer hazırlandı. Bu amaç için, ilk olarak yapısında tersiyer bromür (ATRP için) ve 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-iloksi (TEMPO) (NMP için) fonksiyonları ve çekirdeğinde azobenzen içeren farklı kollu fonksiyonlu başlatıcı, sentezlendi. Başlatıcı, metil metakrilatın atom transfer radikal polimerizasyonu, stirenin nitroksit ortamlı radikal polimerizasyonu gibi yaşayan radikal polimerizasyonların uygulanmasıyla, çekirdeğinde azobenzen birimi bulunan, kontrollü molekül ağırlığına ve düşük molekül ağırlığı dağılımına (Mw/Mn < 1.15) sahip A2B2 tip (PMMA)2-(PSt)2 farklı kollu yıldız kopolimer oluşması için kullanıldı. Başlatıcının ve (PMMA)2-(PSt)2 yıldız kopolimerin ışığa karşı duyarlılığı incelendi. GPC (Jel Geçirgenlik Kromatografisi), 1H-NMR ve UV analizlerinden elde edilen sonuçlar hem başlatıcı sentezinin hem de polimerizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göstermiştir
In this study, we prepared a novel miktoarm star copolymer with an azobenzene unit at the score via combination of atom transfer radical polymerization (ATRP) and nitroxide mediated polymerization (NMP) routes. For this purpose, first, mikto-functional initiator, with tertiary bromide (for ATRP) and 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy (TEMPO) (for NMP) functionalities and an azobenzene moiety at the core was synthesized. The initiator thus obtained was used in the subsequent living radical polymerization routes such as ATRP of MMA and NMP of St, respectively, in order to give A2B2 type miktoarm star copolymer, (PMMA)2-(PSt)2 with an azobenzene unit at the core with controlled molecular weight and low polydispersity (Mw/Mn < 1.15). The photoresponsive properties of mikto-functional initiator and (PMMA)2-(PSt)2 miktoarm star copolymer were investigated. GPC (Gel Permeation Chromatography) traces, 1H-NMR and UV spectra showed that both initiator and polymerization were carried out successfully.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Azobenzen, cis- and trans-izomerizasyon, farklı kollu star polimer, atom transfer radikal polimerizasyonu, nitroksit ortamlı radikal polimerizasyonu, Azobenzene, cis- and trans-isomerization, miktoarm star polymer, atom transfer radical polymerization, nitroxide-mediated free radical polymerization
Alıntı