Modüler Ürün Tasarımı İçin Bütünleşik Bir Yöntem Ve Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Asan, Umut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Modüler yapılar, dönüşüm nedenleri ve dönüşüm süreci bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada, modülerlik yaklaşımına uzanan süreçteki tarihi gelişmeler irdelenmiş ve modülerliğin alt yapısını oluşturan tasarım ve ürün mimarisi konuları hakkında bilgi verilmiştir. Modülerliğe niçin ihtiyaç duyulduğu ve getirdiği avantaj ve dezavantajlar sıralanmış, modülerlik konusunda çalışan araştırmacıların yaklaşımları anlatılmış ve karşılaştırılmıştır. Bütünsel bir süreci yansıtan modüler ürün tasarımı yöntemin adımları müşteri isteklerinden başlayarak ürünün modüllerden oluşan mimarisinin oluşturulmasına kadar uzanmaktadır. Bu süreç içinde geçen birçok metot modülerlik konusunda ilk kez uygulanmış ve yeni yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem, ev tipi gaz dedektörü ürün ailesi için denenmiştir. Sonuçta yeni modüler yapıda bir ev tipi gaz dedektörü geliştirilmiş ve performansı analiz edilmiştir.
When products and services around us are considered, many of them are consisting of subsystems or components. Many of them are to a considerable level modular. The reasons for this rapid transformation for both product and organization has to be searched. So, modular structures, reasons for tranformation and architecting process are the main topics of this thesis. The journey to modularity and how former developments affected modularity are explained. The advantages and disadvantages of modularity and why it is needed and the different approaches of the researchers of modularity are explained. These approaches are then compared by the means of different criteria. An integrated approach is developed for design of modular products. The approach begins with determining customer needs and ends with the architecture of the product consisting of modules. Many methods used in the process of developing modular product has been used for the fırst time for modularity and some of them are newly developed. This new method is applied for domestic gas detector product family. Eventually a new modular product has been developed for domestic gas detector and its performance is analizaed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Modülerlik, Ürün Mimarisi, Portföy Mimarisi, Modularity, Product Architecture, Portfolio Architecture
Alıntı