Deprem Yükü Etkisindeki Betonarme Yapılarda Alternatif Bir Perde Tasarım Momenti Önerisi Ve Çeşitli Yapı Sistemleri Üzerinde Parametrik İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sevinç, Sarper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada depreme dayanıklı betonarme yapı sistemleri için yeni Deprem Yönetmeliği’ nde tanımlanan süneklilik düzeyi yüksek perde tasarım eğilme momentinin hesabıyla ilgili bir araştırma ve parametrik bir inceleme yapılmıştır. Bilindiği gibi perdeler yatay rijitlikleri nedeniyle, deprem yükü etkisindeki betonarme yapı sistemlerinde etkili olarak kullanılan taşıyıcı sistem elemanlarıdır. 1998 yılında yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği’nde tanımlanan perde tasarım eğilme momenti dağılımının, hesap eğilme momenti değerleriyle karşılaştırıldığında, özellikle kritik yüksekliğin üstünde kalan perde üst bölgelerinde, hesap değerlerinden oldukça yüksek değerler verdiği görülmüştür. [1] ve [10] nolu kaynaklarda Gülay, Özmen ve Gencay, perde tasarım momenti olarak değişik alternatif tasarım momenti dağılımlarını 10, 16 ve 22 katlı iki ayrı geometrideki yapılar üzerinde araştırarak, hesap momentleri ve yönetmelik değerleriyle karşılaştırmalı olarak incelemiş ve altı ayrı alternatif moment dağılımı içinden “Seçenek 6” tasarım moment dağılımını önermişlerdir. Bu çalışmada ise, perdeli yapı sistemleri için [1] ve [10] nolu kaynaklarda önerilen söz konusu “Seçenek 6” tasarım moment dağılımı, daha farklı ve çeşitli geometrilerdeki yapı sistemleri üzerinde uygulanarak, bu moment dağılımının güvenilirliğinin ve ekonomik olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
The object of this research study is to carry out a research-work and parametric investigation related to the computation of design bending moments for the shear walls with high ductility level defined in the new Turkish Earthquake Code that is put into effect in 1998. As it is known, the shear-walls are building members utilized effectively for the seismic resistant reinforced concrete structures because of their high lateral resistance. The shear-wall design moments given in the new code seem too conservative when they are compared with the calculated bending moments, especially at the top regions over the critical zones of the shear walls. Therefore, Gencay, Gülay and Özmen [1] and [10] carried out a research-work to obtain an altenative design moment distribution that yields both safe and more economical solution for the shear-walls. They proposed a new bending moment distribution for shear-wall members among the other 6 alternative bending moment distribution by investigating them at 10, 16 and 22 story reinforced concrete buildings and comparing them with the code-based design moments. The purpose of this study is to test and evaluate the suggested design moment distribution that is recommended in [1] and [10] on a larger variety of reinforced concrete multi-story structural systems in order to assess the reliability of the proposed moment distribution.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Perde, tasarım eğilme momenti, TGK, betonarme hesap, deprem davranışı, Shear Wall, Design Bending Moment, TGK, Reinforced Concrete, Earthquake Behaviour
Alıntı