Plastisitenin Kalıcı Kayma Mukavemetine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-24
Yazarlar
Ataç, Ali Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada farklı geoteknik özelliklere sahip kil numuneler üzerinde halka kesme deneyleri yapılarak zeminlerin kayma mukavemeti parametreleri belirlenmiş ve plastisitenin kalıcı kayma mukavemetine etkisi araştırılmıştır. Halka kesme deney sonuçları ile seçilen bazı numunelerde gerçekleştirilen tekrarlı kesme deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Halka kesme deneyi, numune üzerinde sınırsız deformasyon yapmaya izin verecek şekilde geliştirildiğinden ve kohezyonlu zeminlerde görülen rotasyonel kaymayı modellemesinden dolayı tekrarlı kesme kutusu deneyinden daha güvenli sonuçlar vermektedir. Kalıcı kayma mukavemeti mineraloji, efektif normal gerilme seviyesi ve kesme hızından etkilenmektedir. Kalıcı kayma mukavemeti açısının likit limit, plastisite indisi gibi çeşitli mineralojik faktörlere bağlı değişimi incelenerek, pratik amaçlar için çeşitli korelasyonlar geliştirilmiştir. Deneysel sonuçların literatürdeki çalışmalarla oldukça uyumlu olduğu, likit limit ile plastisite indisindeki artışların kalıcı kayma mukavameti açısını düşürdüğü gözlenmiştir.
In this study, ring shear tests were carried out for different types of clays and the effect of plasticity on residual shear strength was studied. Ring shear test results and the reversal direct shear test results obtained from some chosen samples were compared. The ring shear test is more reliable than the reversal direct shear test method because of its suitability for large displacement conditions and analogy of its shearing mechanism to rotational landslide movement. Residual shear strength is mainly affected by mineralogy, effective normal stress level and shearing speed. Variations of the residual shear strength angle with mineralogical factors such as liquid limit and plasticity index were examined. Residual shear strength angle was observed to decrease with the increases in liquid limit and plasticity index. Experimental results were found to be in good agreement with the past studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kalıcı kayma mukavemeti, Halka kesme deneyi, Kıvam limitleri, Plastisite, Residual shear strength, Ring shear test, Atterberg limits, plasticity
Alıntı