Hafızalandırılmış Polimerik Jellerin Spektroskopik Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Yılmaz, Yaşar tr_TR
dc.contributor.author Durucu, Esra Alveroğlu tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-12-22 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-09T11:50:56Z
dc.date.available 2015-07-09T11:50:56Z
dc.date.issued 2010-12-27 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu tez kapsamında Poliakrilamit (PAAm) ve N-izopropilakrilamit (NİPA) jelleri karşı iyonu olan moleküllerle katkılandırılarak iletken hale getirilmiştir. Bu yöntem ile p-tipi ve n-tipi polimerik jeller sentezlenmiştir. Jellerin iç yapısı jelleşme reaksiyonu boyunca katkılanan moleküllerin etkilerine göre değişmektedir. Bu değişikliklerin spektroskopik ve elektriksel açıdan yarattığı değişiklikler gözlemlenerek jellerin morfolojisi çeşitli yöntemlerle belirlenmiştir. Hafızalandırılmış jeller bu tez çalışmasının başka bir bölümünü oluşturmaktadır. Çalışmanın bu kısmında hafızalandırılmış ve rastgele olarak hazırlanan jeller sentezlenmiştir. Hafızalandırma işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği spektroskopik, elektriksel ve şişme deneyleri ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Hafızalandırılma işleminin elektriksel yöntemlerle test edilmesi ilk defa bu çalışmada denenen bir yöntemdir. Çalışmanın sonucunda hafızalandırma işleminin başarılı olduğu bulunmuştur. Tezin son bölümünü p ve n tipi polimerik jellerden oluşturulmuş pn eklemleri tasarımları ve çalışmaları oluşturmaktadır. Bu eklemlerin elektrik akımını oldukça iyi şekilde düzelttikleri gösterilmiştir. Bu eklemlerin katkı konsantrasyonu, eşik potansiyeli gibi özelliklerinin geleneksel eklemlere göre daha kolay değiştirilebileceği bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In concept of this thesis, Polyacrylamide (PAAm) and N-isopropylacrylamide (NIPA) gels become conductive by doping of counter ion contains molecules. p-type and n-type polymeric gels are synthesized by this way. Inner structure (morphology) of gels could be changed by the doping molecule effects during gellation process. Doping molecules followed by spectroscopic and electrical methods and changing of morphology of gels are determined. One part of this thesis consists of imprinted gels. In this section of study imprinted and randomly prepared gels are synthesized. By using spectroscopic, electrical and swelling experiments, try to find whether gels are imprinted or not. At the end of study it is shown that imprinting process successfully completed. In the last part of thesis, the design and experiment of pn junctions between these p-and n-type polymeric gels are described in detail. It is demonstrated that the junction rectifies the electric current fairly well. Some of its characteristics like doping concentration, threshold voltage and etc. can be changed easily, contrary to the traditional ones. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7185
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Jeller tr_TR
dc.subject Katkılandırma tr_TR
dc.subject Hafızalandırma tr_TR
dc.subject Morfoloji tr_TR
dc.subject pn eklemleri tr_TR
dc.subject Gels en_US
dc.subject Doping en_US
dc.subject Imprinting en_US
dc.subject Morphology en_US
dc.subject pn junction en_US
dc.title Hafızalandırılmış Polimerik Jellerin Spektroskopik Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Spectroscopic And Electrical Properties Of Imprinted Polimeric Gels en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11207.pdf
Boyut:
14.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama