Üst Gelir Grubuna Yönelik Tasarlanan Konut Alanlarının Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Esin, Nur tr_TR
dc.contributor.author Saygıcı, Hasan Seymen tr_TR
dc.contributor.department Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design Computing en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-18T17:37:15Z
dc.date.available 2015-08-18T17:37:15Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, 1980 sonrası toplumsal ve ekonomik değişimin bir sonucu olarak İstanbul’da ortaya çıkan üst gelir grubu konut alanlarının son yıllarda yapılan örneklerinin incelenmesi ve mimariye yansıyan özelliklerinin araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Ülkemizde 1970’lerden sonra yaşanan gelişmeler ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli değişimlere neden olur. Teknoloji devrimi ve sermayenin uluslararası çapta yeniden yapılanması bu gelişmelerin en önemli sebepleri arasında yer alır. İlk olarak, Endüstri Devrimi sonrası konut kavramının geçirdiği gelişim süreci, Endüstri Devrimi ve modernleşmenin konut oluşumu üzerindeki etkileri; ve değişimlere neden olan faktörler üzerinde durulmuştur. Türkiye’de konutun tarihsel gelişimi, Cumhuriyet Öncesi Dönem, 1923-1950 arası, 1950-1980 arası ve 1980 sonrası şeklinde aktarılmıştır. Türkiye’de üst gelir grubunun konut alanları tercihlerindeki değişimler ve bu değişimlerin sebepleri incelenmiş; İstanbul’da son yıllarda üst gelir grubu için inşa edilmeye başlanmış konut alanlarının en önemlilerine ait araştırma bulgularına ve değerlendirmelere yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The architectural research of recent housing estates for high income people in İstanbul, was made to evaluate the existing housing estates due to the socio-economical changes and to determine the architectural innovations in these housing estates. After 1970’s, developments in our country, cause important changes in social, economical and cultural fields. Technological revolution and international reorganization of the capital, takes place on the origin of these developments. The new notions existing in this period, has been discussed; actually the discussions has been made to investigate the mentality that has been existing since the Industrial Revolution. Thus, the development period of the concept of the house after the Industrial Revolution and the effects of Industrial Revolution and modernization on housing formations are scrutinized. Also, the factors caused these changes are emphasized. The development of housing in Turkey is examined chronologically in four terms. The division into terms was made due to the most important events in the whole period. This allows us to observe the period clearly. In the fourth chapter, the changes on high income groups’ residential preferences in Turkey and its reasons is brought up. In the fifth chapter, recently constructed residential areas are examined. The last chapter implies the results of the evaluation and the discussions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8517
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Üst gelir grubu tr_TR
dc.subject Konut tr_TR
dc.subject Gelişim tr_TR
dc.subject High income group en_US
dc.subject House en_US
dc.subject Development en_US
dc.title Üst Gelir Grubuna Yönelik Tasarlanan Konut Alanlarının Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Housing Estates Designed For High Income Groups en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2299.pdf
Boyut:
4.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama