Kentsel Açık Alanlarda Kullanım Sonrası Değerlendirme İhtiyacı – Viyana Şehrinden Örnek Alan Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-09
Yazarlar
Akıncı, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kentsel açık alanlar, günlük rutinimiz içinde oldukça önemli konumda olmakla birlikte kentsel mekânın yoğunluğundan kaçmak için olanak sağlayan alanlardır. Birçok insan ailesi veya arkadaşları ile nitelikli vakit geçirebilmek için şehrin yoğunluğundan biraz da olsun kurtulma çabası eğiliminde olduğundan hareket etmeye, dinlenmeye ve sosyalleşmeye olanak sağlayan parklar kentsel alan içerisinde önemli bileşenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu projenin ana teması, tasarlanmış çevrelerde kullanım sonrası değerlendirme çalışmasının önemini incelemektir. Kullanım sonrası değerlendirme çalışmaları, bu alanda yeterli ilginin olmaması ya da farklı sebeplerden dolayı çoğunlukla görmezden gelinmiştir. Bu çalışma kapsamında kullanım sonrası değerlendirme çalışmalarının önemi, ilgili literatür taraması ile birlikte Viyana’da yer alan bir kentsel açık alanın kullanım sonrası değerlendirmesi yapılarak ortaya konulmuştur. Kullanım sonrası değerlendirme çalışması, kullanıcı dokusu ve aktivitelerini incelemek, kullanıcıların seçimlerini ve aktivitelerini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak üzere uygulanmıştır. Sonuçlar Rudolf-Bednar-Park’ın başlangıçtaki tasarım gayelerinin olumlu sonuç gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Parkın kullanıcıları çoğunlukla parktan memnun olduklarını dile getirmişlerdir. Ancak bununla birlikte parktan beklentilerinden ve şikâyetlerinden de bahsetmişlerdir. Sonuç olarak, park her ne kadar kullanıcılarını memnun etse de, kullanım sonrası ortaya çıkan sorunları değerlendirmeyi ihmal etmemelidir. Başka bir deyişle, düzenli bir şekilde tekrar eden kullanım sonrası değerlendirme çalışmaları parkın başarısının sürdürülebilirliği için önemlidir. Yeniden tasarım aşamasında parkın kullanıcılarının çalışmaya ortaklığı oldukça kritik öneme sahiptir. Tasarlanmış kentsel çevreler zaman içerisinde tekrar değerlendirilmeli ve zamanın gereklerine uygun hale getirilmelidir.
Urban open spaces are essential to the routines of people’s lives in a city. They create space to escape from high-density urban environments that we live in. Many people are looking for a place to spend quality time with family or friends. Public open spaces, especially parks, provide space for movement, relaxation and creating opportunities for social interaction. It is clear that parks are a critical component of urban environment. The major goal of this research was to investigate the importance of evaluation in designed environments. The benefits of evaluation of public open spaces are often underestimated, due to the lack of focus on effective and sustainable design. In this study, the importance of evaluation is explored through the review of relevant literature and a Post-Occupancy Evaluation of an urban open space in Vienna. A post-occupancy evaluation was conducted at a neighborhood park to investigate use patterns of the park and user activities, to identify user preferences and the factors that influence activities. To collect data, site observations, site analysis, survey and behavioral mapping were used. The results indicated that Rudolf-Bednar-Park received considerable use, served a variety of demographic groups and supported their sport and social activities. The results of this POE study confirmed that the design goals of Rudolf-Bednar-Park were largely met. Park users were generally satisfied with the park, but they also expressed various preferences and needs. As a result, ongoing evaluation of a public open space in a partnership with its users is critical and consequently redesign has to be applied, to keep up with changing needs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
kamusal açık alan, kullanım sonrası değerlendirme gereği, kullanım sonrası değerlendirme metotları, public open space, post-occupancy evaluation, the need for post-occupancy evaluation, methods of post-occupancy evaluation
Alıntı