Türkiye Ve İngiltere İnşaat Sektörlerinde Kullanılan Sözleşmelerin Yapılarının Kik Ve Jct Dokümanları Çerçevesinde İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Çiğdem Bilgen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnşaat sektörünün, yarattığı istihdam, ulusal gelire katkısı ve diğer sektörlere iş hacmi yaratma kapasitesi düşünüldüğünde ülke ekonomilerinin en önemli iş sahalarından birisidir. Dünya inşaat sektöründe söz sahibi birisi İngiltere’dir. Türkiye ise son yıllarda kan kaybetmiş olmasına rağmen sektörde kendisine yer arayan ülkelerden biri durumundadır. İnşaat sektörünün başarılı olabilmesi kalite, zaman ve maliyet açısından başarıyla tamamlanan projelere bağlıdır. Bu noktada başarılı hazırlanan ve yürütülen inşaat sözleşmelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. İnşaat sözleşmeleri belirlenen iş için özel olarak hazırlanırlar ya da daha sıklıkla gördüğümüz biçimiyle; standart sözleşme formlarının ihtiyaca göre uyarlanması sonucunda oluşturulurlar. Bu çalışmada, İngiltere ve Türkiye inşaat sektörlerinde kullanılan standart sözleşmelerin yapılarının JCT ve KİK dokümanları çerçevesinde incelenmesi ele alınmaktadır Birinci bölüm olan giriş bölümünde, bu çalışmaya başlarken hangi sebeplerle İngiltere ve Türkiye örneklerinin ele alındığı, böyle bir çalışma yapılmasının amacı, bu ülkelerden seçilen standart formların hangi sebeplerle seçildiği gibi unsurlarla çalışmanın amacı ve yöntemi ele alınmıştır. İkinci bölümde İngiltere ve Türkiye Hukuk Sistemlerinde sözleşmelere ilişkin kavramlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’de inşaat sözleşmesi kavramı ele alınmıştır. Dördüncü bölümde İngiltere’de inşaat sözleşmesi kavramı ele alınmıştır. İngiltere’de kullanılan standart sözleşme dokümanları arasından belirlenen Birleşik Sözleşmeler Mahkemesi (JCT) tarafından yayınlanan JCT98 İnşaat Sözleşmeleri Standart Formu belirlenen kavramlar çerçevesinde detaylı bir şekilde incelenmiştir. Son bölümde ise, önceki üç bölümde incelenen kavramlar bir çerçeve kapsamında karşılaştırılmıştır ve bir değerlendirme yapılmış, çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.
The construction industry is one of the most important sectors of economy, with its contribution to national income, great employment opportunities and capacity to trigger other industries. One of the most leading countries in the world construction industry is to be England. A successful construction industry is based on the projects which are completed exactly on time, in costs defined and in quality precised. At this point the importance came out of the successfully prepared and executed construction contracts. Construction contracts are even prepared specially for the work determined or in a most common way; they are formed from the revision of a chosen standard form of building contract. In this study examining the structure of standard contract documents in England and Turkey construction industries from the point of JCT and KIK documents is chosen as a research approve. In the first chapter, which is the introduction part, the aim of the study is expressed. By the way, the reasons for chosen countries and focused standard form of building contracts are determined. In the second chapter, contractual procedures are expressed in Turkey and England legal systems. Third part is about examining the construction contract procedures in Turkey. In the fourth part, construction contract procedures in England are expressed. The determined standard form of building contracts used in England is to be the form which is published by Joint Contracts Tribunal (JCT). In conclusion, the data coming from the previous parts are gathered together and comprised in certain steps.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
İnşaat Sektörü, İnşaat Sözleşmeleri, Sözleşme Hukuku, KİK, JCT, Construction Industry, Construction Contracts, Contract Law, KIK, JCT
Alıntı