Baret Kazıklı Temellerde Düşey Taşıma Kapasitesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-18
Yazarlar
Yıldız, Kenan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, yüksek yapılar, geniş açıklıklı köprü ve viyadükler, metro inşaatları, havalimanları, deniz limanları, demiryolları, alışveriş merkezleri ve stadyumlar gibi dev mühendislik yapılarının inşaatlarına ihtiyaç sürekli artmaktadır. Bütün bu mühendislik yapılarında, üstyapıdan zemine aktarılan yükler oldukça büyük mertebelerdedir. Zemine aktarılan yükler altında, genellikle taşıma gücü ve oturma sorunu gözlenmektedir. Bu sorunun çözümü ise üst seviyedeki zayıf zemin tabakalarını geçerek, yükleri daha derinde bulunan sağlam tabakalara aktarmaktır. Bu görevi yapacak olan yapı elemanı ise kazıklı temellerdir. İnşa edilecek yapının özellikleri, gereksinimleri ve bulunduğu konum, kazıklı temellerin inşaat maliyetlerini etkilemekte olup optimize edilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar nedeniyle, “Baret Temeller” adı verilen yeni bir temel sistemi geliştirilmiştir. Baret temeller, en basit tanımı ile dikdörtgen kesitli fore kazıklardır. Fore kazıklara göre birçok avantajı olan baret kazıkların en temel faydalarından biri, aynı miktarda kullanılacak demir ve beton ile %35’e varan daha fazla taşıma kapasitesi elde edilebilmesidir. Ayrıca kaya birimlerde soket boyunun kolayca temin edilmesi, güvenli projeler yapılmasına olanak sağlar. Bu tez çalışması kapsamında, baret temellerin düşey yük taşıma mekanizmaları, oturma davranışları, imalat yöntemleri ve kalite kontrol amaçlı arazi deneyleri ele alınmış, baret kazık uygulamasının yapıldığı bir proje vaka analizi olarak sunulmuştur.
Nowadays, the modern life standards are required to construct mega structures such as; high-rise buildings, bridges and viaduct having wide span length, metro line constructions, airports, harbors, railways, malls and stadiums recently. Transferred load from all these kind of super structures to the soils are huge and mass. It is observed and experienced those, the failure of bearing capacity and the settlement are common problem for heavy structures. As a solution, transferring loads to deeper and stiffer soil layers is general approach. The pile foundations carry that mission as a construction element. The soil properties and the structural needs indicate the foundation costs and the engineers should optimize it. As a result of that situation, new foundation construction technique is developed which called as “Barrette Foundations”. Basically, they are rectangular cast-in-situ piles. The barrette piles have many advantages comparatively with classical bored piles. The most significant advantage is possible to reach up to 35% higher pile bearing capacity with the same concrete and steel content. On the other hand, socket length could be easily controlled in rocks. This thesis covers the vertical bearing mechanism, the settlement behavior, the installation methods and in-situ quality control of the barrette piles. Consequently, a barrette pile application project as a case-study is evaluated and presented in the final part.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
kazık, baret kazık, pile, barrette pile
Alıntı