Dünyada Ve Türkiye’de Risk Sermayesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mercan, Muharrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, risk sermayesi modelinin temel esasları ve işleyişi hakkında gerekli bilgileri ortaya koymak, risk sermayesi sektörü ile ilgili Dünya uygulamalarını ve Türkiye’de yapılan çalışmaları inceleyip değerlendirmek, temel amaçlar olmuştur. Risk sermayesinin Dünyadaki uygulamalarına yer verilmiş, özellikle risk sermayesi konusunda gelişmiş ülkelerin yapmış olduğu önemli çalışmalar ile bu ülkelerdeki risk sermayesi sektörüne ait veriler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Risk sermayesi sektörünün gelişmiş olduğu ülkelerin hepsinde devlet desteğinin çok önemli boyutlarda olduğu görülmektedir. Her ülkede risk sermayesi girişimlerinde öncelikle devlet öncü olmuş, uygulanan teşvikler ile de özel sektörün konuya ilgisi devamlı olarak sağlanmıştır. Sektör belli bir boyuta eriştikten sonra devletin yapacağı çok fazla birşey kalmadığı, yüksek kazanç olgusunun bilincinde olan yatırımcıların kendiliğinden bu sektörün gelişimini sağladığı görülmüştür. Daha sonra, Türkiye’de yapılmış olan uygulama ve düzenlemeler incelenmiş; bu modelin Türkiye açısından önemine değinilerek, geliştirilmesi için yapılabilecek çeşitli uygulamalara dikkat çekilmiştir. Risk sermayesinin Türkiye’nin gelişmesi için çok önemli olduğu, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesi için de en etkili araçlardan biri olduğu, devletin bu konuya gereken önemi vermesi, yapılacak düzenlemeler ve teşvikler ile risk sermayesi sektörünün gelişmesini sağlamasının da ekonomik ve teknolojik gelişmeye ve kalkınmaya önemli ölçüde yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır.
In this study using the Gateaux differential new functional are obtained for linear elastic straight and circular bars on elastic foundation using functional analysis method. The functional also contains both the geometric and the dynamic boundary conditions. This new formulation is valid for the beam whether it is based on elastic foundation or not. Applying the variational methods to this functional and using linear shape function finite element matrix for straight and circular beams on elastic foundation are obtained in an explicit form. For straight bars it has two degrees of freedom per node and for circular bars it has six degrees of freedom per node. In this finite element formulation also variable bending rigity is considered. The comparison of the results with the exampes given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Risk sermayesi, Risk sermayesi yatırım ortaklığı, Venture capital, Venture capital investment funds
Alıntı