Plastik Yönden Uygulamalı Sanatlar

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Tuncer, Rauf
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, uygulamalı sanatlardan, kendi becerilerim doğrultusunda uygulama olanağı bulduğum;, bize özgü sanat dallarından objeler hasırlayarak, bu malzemeleri resimsel değerler içinde, kompozisyonlar oluşturularak sunulmaktadır. Yapıtlarımı biçimlerken kolaj olarak kullandığım malzemelerin yanında yağlı boya ve diğer malzemeler ide kullandım» Çalışmalarımda bize özgü geometrik çağdaş kurallara uygun, soyut somut sentezine, bir bütünlük doğrultusunda varmaya çalıştım» Kompozisyonun prensip ve elemanlarını gözönüne alarak, soyut bir mekan içinde, somut elemanlarla bütünlük sağladım. Malzeme, doku, lekeler çizgi elemanının esasını teşkil eden kontur düzenleme ve planlama açısından değerlendirmeyle kompozisyonlarımı tamamlamaktayım» Kişisel endişelerimi çizgisel yöntemlerle görsel olarak düzenlemekteyim» Kompozisyonlar soyut mekan içinde kullanılan somut elemanların yardımıyla biçimleme yapılırken, objenin görsel olarak değerleri gözönüne alınmaktadır» Yapı ti ardak i renksel çözümde bir bütünlük sağlaması açısından, objenin renkleriyle uyumlu şekilde tasarlanıp, çalışılarak ön plana, çıkarılmak istenen kavramların anlatımı için, gerek renk, gerekse diğer resimsel elemanlarla gerçekleştirilip sunulmaktadır. Kompozisyonlar biçimlenirken, renkler arasında ki armoni, kullanılan materyal içindeki renklerin yanında, diğer elemanların düzenleme kaygısı da gozonüne alınarak çalışılmıştır. Koyu semin üzerindeki açık lekeler kompozisyonlara derinlik kazandırmak, açık-koyu dengesini sağlamak, verilmek istenen ana temayı, resmin odağını öne çıkarmak için etken olarak kullanılmaktadır. Kontür düzenlemeler, çizgisel elemanlarla tamamlanan kompozisyonlar, soyut-somut sentezinin gerçekleştirilmesinde lekeler genellikle geometrik, kurallı şekillere uygun olarak seçilerek, karmaşıklıktan kaçınılarak, ana temanın doğrudan yansıtılmasına özen gösterilmektedir. Çalışmalarda ahşap, hat, halı, çini, ebru, vitray ve bezeme sanatlarından önce objeler tekniğine uygun, olarak kendi kuralları içinde çalışılarak, daha sonra tuvale aktararak kompozisyonları tamamlamaktayım.
In this study I prepared objectc from art branches pecular to us, which I found the possi 1 i 1 i ty to apply in the direction of my skills, and presented there materials within drawing values formed in compositions. Î made use of oil-paint and othermaterials in addition materials which I used ascollage while shaping my works» I attempted to reach a abstract- concrete in my studies synthesis in accordance with modern geometric rules pecular to us in the direction of integrity obreving the phinciples and elements of composition, I obtained (accompliscol) integrity with concrete elements in an abstract space» I complete my composition with an evalvation in respect of planning and contouer ar rangemet which forms the basis of the elements materials feature speks and live I arranged my own concerns visually with drawing methods. The composition writings ar made in abstract place by the help of concrete elements so meanwhile the seeable values of the object evaluated. Ikn order to make a wholeness for colorful solution, to tell the more valuable concepts, studied with harmony with the colors of the object and either color either the other pictural elements help to realise and present it» While the compositions were forming, the harmony in the colours were studied by considering the anxiety of arrangement of the other elements near the colours in the materials which were used. The bright spots on the dark ground have been used as a factor to get depth, to provide bright dark balance and to give importance the main theme rather than the focus of drawing. If has been paid attention to reflect the main theme directly by choosing counter-arrangements, compositions completed with the linear elements and strains used in realizing of abstract-concete synthesis in accordance with geometrical figures by avoiding from complexity. First, I have studied the objects from wooden, calligraphy, carpet, china, colouned glass, and adorning in- thair rules in accordance with the technigueand then I have completed the compositions by transferring them to the canvas
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1994
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Ahşap oyma sanatı, Ebru sanatı, Vitray sanat, Yazı sanatı, Çini sanatı, Fine Arts, Wood carving, Marbling art, Stained glass art, Calligraphy, Tile art
Alıntı