Kentsel Kıyı Mekanı Olarak Akarsuların Rekreasyonel Kullanım Potansiyelinin İrdelenmesi: Eskişehir Porsuk Çayı Ve İstanbul Kurbağalıdere Örneği

dc.contributor.advisor Kubat, Ayşe Sema tr_TR
dc.contributor.author Önen, Melike tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Mimarlığı tr_TR
dc.contributor.department Lanscape Architecture en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-29T07:33:34Z
dc.date.available 2015-05-29T07:33:34Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kentsel kıyı mekanı olarak akarsular ve bu alanların rekreasyonel kullanım potansiyeli irdelenmiştir. Akarsular sahip oldukları mekansal süreklilik yapısı ve kentsel sürdürülebilirliğe katkısı bağlamında değerlendirilerek, en uygun akarsu kıyı kullanımının öncelikli sırada rekreasyonel kullanımlar olması gerektiği ortaya konulmuş, bu alanların kentlinin rekreasyonel ihtiyacını karşılayabileceği doğal ve ekolojik tampon bölgeler olduğu belirtilmiştir. Akarsu kıyılarının rekreasyonel düzenleme ilkeleri genel planlama esasları, fonksiyon alanları ve donatı elemanları bağlamında açıklanmıştır. Bu noktaya kadar anlatılan bilgiler dünyadan çeşitli konum, büyüklük ve amaçlardaki rekreasyonel kullanımı olan akarsu ve kıyısı düzenleme proje örnekleri ile pekiştirilmiş, örnek alan çözümlemesine yön gösterilmiştir. Örneklem bölümünde, anket yöntemi kullanıllarak iki araştırma alanı ele alınmıştır. Islah ve çevre düzenleme projesi ile iyileştirilmiş birinci alan (Porsuk Çayı), düzenleme çalışmalarına ihtiyaç duyan alanlara ışık tutacak önemli bir örnektir. Bu alanda yapılan anket çalışması ile projenin kente, kentliye genel ve rekreasyonel yönde sunduğu olumlu durum gözlenmiştir. Anketin değerlendirilmesi ve litaretür çalışmaları ışığında, önceki yıllarda ıslah edilmiş ikinci araştırma alanına (Kurbağalıdere) yetersiz ve kopuk çevre düzenlenmesi nedeniyle akarsu kıyısı rekreasyonel planlama ve düzenleme önerileri getirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main aim of this study is to assess rivers as an urban coastal space and examination of their recreational potantial. In this study, rivers are evaluated in terms of their spatial continuity and their contribution to urban sustainability. This study purpoces that the recreational usage must be the most important criteria in term of evaluation of rivers contrubition to the urban spatial structure. It is indicated that these areas are valuable for their characteristics as natural and ecological buffer zone which can be considered as a potantial for the recreational requirements of citizens. Riverfronts’ recreational design principles are explained within the context of general planning criterias, function areas and urban furnitures. In addition to these theorical informations about the issue, the project areas from all over the world, which have different sizes, locations, contexts and types of recreational usage, take into consideration in terms of design criterias of rivers and its coastal areas. In case study, two research areas are discussed by using questionnaire method. First area (Porsuk Creek), which was regerenated by rehabilitation and environmental design project , is a important sample to throw a light on areas which needs some rehabilitation and environmental design works. By this questionnaire study, the pozitive effects of the protect on the city and citizens in term of general and recreational aspects are observed. In the light of examining questionnaire and study of literature, riverfront recreational planning and designning suggestions are offered to the second research area (Kurbağalıdere) which has a insuficient and discontinuous environmental design. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3675
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject kentsel akarsular tr_TR
dc.subject akarsu kıyısı tr_TR
dc.subject rekreasyon tr_TR
dc.subject mekansal süreklilik tr_TR
dc.subject kentsel sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject Kurbağalıdere tr_TR
dc.subject Porsuk Çayı tr_TR
dc.subject urban rivers en_US
dc.subject riverfront en_US
dc.subject recreation en_US
dc.subject spatial continuity en_US
dc.subject urban sustainability en_US
dc.subject Kurbağalıdere en_US
dc.subject Porsuk Creek en_US
dc.title Kentsel Kıyı Mekanı Olarak Akarsuların Rekreasyonel Kullanım Potansiyelinin İrdelenmesi: Eskişehir Porsuk Çayı Ve İstanbul Kurbağalıdere Örneği tr_TR
dc.title.alternative Examination Rivers’ Recreational Potantial As An Urban Coastal Space: Case Study, Eskisehir Porsuk Creek And Istanbul Kurbagalidere en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4733.pdf
Boyut:
62.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama