Asansör Taşıyıcı Halatların Statik Yük Altında Deneysel Gerilme Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kösemen, Öztürk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çelik tel halatların statik yük altındaki gerilme durumu deneysel olarak sunulmuştur.Çelik tel halatlar, normal malzeme numunelerinden farklı kesit ve yapıya sahip olduğundan konvansiyonel yöntemlerle testlerin yapılması mümkün değildir. Bu nedenle farklı yöntemler denenerek çekme testleri gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde çelik tel halatlar için uygun çekme yöntemi bulunmuştur. Deneylerde üç farklı çelik tel halat kullanılmıştır. Bu halatların tel ve kordonlarına da ayrı ayrı çekme deneyi uygulanmıştır. Be deneyler sonucunda halatların kordonları ve telleri arasındaki ilişki sunulmuştur. Son olarak deneylerde elde edilen sonuçlar, bu halatların imalatçı firma tarafından verilen tablo değerleri ile karşılaştırılmıştır.
İn this study, stress situation of wire ropes under static load is presented experimentally. İt is not possible that tensile test achieve with conventional method because of the wire ropes have different section and composition in comparison with normal material. Therefore, tensile tests are realized by using the different methods. In this wise, suiteble tensile methods are found out for wire ropes. İn the experiment, we used three different wire ropes. The strands and the wires of this wire ropes are experimented separately. İn consequence of the experiments, relation between the wires, the strands and the ropes is presented. Finally, results obtained in the experiments are compared with table value of this ropes given by manufacturer.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Asansör, Tel halatlar, Gerilme analizi, Elevator, Wire ropes, Stress analysis
Alıntı