Caz Mekanlarının Tercih Edilme Nedenleri: Nardis Jazz Club, The Badau İstanbul, Bova Sahne

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Akça, Fulya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmanın öncelikli hedefi İstanbul'daki caz mekanlarının caz dinleyicisi ve caz müzisyenleri tarafından tercih edilme sebeplerini tespit etmektir. Aynı zamanda bu çalışma, İstanbul'daki caz dinleyicisinin cazı nasıl algıladığı, caza dair bakış açısı; caz müzisyeni ve caz dinleyicisinin mekanlardan beklentileri üzerinde duracak; tüm bu sorulara cevap bulmaya çalışacaktır. Caz mekanları üzerine bir çalışma yapma fikri, her caz müzisyeni gibi cazın Türkiye'ye nasıl geldiği ve gelişim süreçlerini merak etmemle ve caz ile ilgili yazılı kaynakları taramaya başlamamla filizlendi. Bu noktada karşıma çıkan ilk kaynaklar İlham Mimaroğlu ve Cüneyt Sermet'in kitapları oldu. Bu kitaplarda bahsi geçen caz mekanlarına ilişkin herhangi bir yazılı kaynak ararken de Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu'nun caz mekanları üzerine yazdığı makalesiyle karşılaştım. Bu kaynak, İstanbul'da 1940'lı yıllardan 2010 yılına değin var olmuş bütün caz mekanlarının kronolojik bir listesini sunmuş, onlarca görüşme ile ancak ulaşabileceğim önemli temel bilgilere ulaşabilmemi sağlamış, aynı zamanda cazın dönemsel olarak ne kadar farklı algılanmış olduğuna dair ilk ipucunu da vermişti. Batu Akyol'un hazırlamış olduğu Türkiye'de Caz Belgeseli ve Dr. Yaprak Melike Uyar'ın doktora tezi ise tabii ki Türkiye'de yazılı/somut kaynak konusunda oldukça zayıf olan caz üzerine ulaşabildiğim en önemli ve başlıca kaynaklar olmuş oldular. Bu çalışma öncelikle cazın ülkemize geldiği ilk yıllarda ve günümüzde nasıl algılandığı üzerinde duracak, caz olmayanın caz olarak görülmesi veya adlandırılmasının altında yatan sebeplere göz kırpacaktır.
The primary goal of this thesis is to analyse the reasons why jazz musicians and their audience choose specitic venues in Istanbul. At the same time, it aims to answer how Istanbul's jazz audience perceives jazz music, their view on jazz music, expextations of jazz musicians and listeners on the venues. As a jazz musician, the idea of working on jazz venues started with my interest in how jazz came and developed in Turkey and was reinforced when I started researching written sources in jazz. Books by İlhan Mimaroğlu and Cüneyt Sermet were my first sources. While searching for written sources on jazz venues mentioned in those books, I came across Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu's paper. Here, he listed all jazz venues in Istanbul in the time period of the 1940ies to 2010 – information I else could have achieved only through many conversations. Also, the first hint of how different jazz's be perceived throughout time periods can be found in his work. Considering minimal amount of written sources on jazz, Batu Akyol's "Jazz Documentary in Turkey" and Dr. Yaprak Melike Uyar's doctoral thesis have been essential and primary sources for me. This dissertation firstly will dwell on how jazz be perceived its early years in Turkey and nowadays.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Anahtar kelimeler
Müzik, Sosyoloji, Music, Sociology
Alıntı