Çamaşır Kurutma Makinalarında Otomatik Temizlenen Filtre Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-07
Yazarlar
Muhiddin, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çamaşır kurutma makinalarında çevrim esnasında çamaşırlardan lif denilen partiküller kopmaktadır. Bu lifler zamanla istenilmeyen bölgelerde birikmekte ve makine performansını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple çamaşır kurutma makinalarında filtre denilen bir komponent kullanılmaktadır. Filtre ile lifler bir yerde tutulmakta, makine içerisinde istenilmeyen yerlerde birikmesi önlenmektedir. Bu filtrenin her çevrim sonunda kullanıcı tarafından temizlenmesi gerekmektedir. Makinada bulunan filtre sayıları çamaşır kurutma makinası çeşidine göre farklılık göstermektedir. Bu filtrelerin her çevrim sonunda kullanıcı tarafından temizlenmesi istenilmeyen bir şeydir. Otomatik temizlenen filtre ile kullanıcının liflerle teması en aza indirgenmektedir. Bu çalışmada çeşitli konseptler düşünülerek olabilecek en uygun temizleme yöntemi seçilmiştir. Bu yöntemde kullanılmak üzere gerekli komponentler seçilmiştir. Bu komponent ve yönteme göre bir deney düzeneği hazırlanıp testler gerçekleştirilmiştir. Bu testlerde çıkan sonuçlara göre çamaşır kurutma makinası üzerinde çalışacak bir prototip hazırlanmıştır. Bu prototip ile gerçekleşen testlerde çamaşır kurutma makinası 10 çevrim boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmıştır.
In dryers there are particles, which are come out from the laundries during the cycle are called lint. Lint accumulates at the important parts of the dryer and in time this accumulation decreases the dryer performance. For this reason there is a filter in the dryer for collecting the lint. With lint filter, the lint accumulates at the filter. This prevents accumulation of the lint at important parts of the dryer. That filter should be cleaned every cycle by the user. Filter numbers of the dryers can be different according to type of the dryer. Cleaning of the lint from the lint filter after every cycle is not a user-friendly process. With self-cleaning filter user’s interface with lint is minimized. In this study some concepts were generated and best cleaning method was chosen. With this method needed components were chosen. Test setup was designed according to that method and tests have done in this setup. According to the test results a prototype was designed for the dryer. The test with the prototype shows us that the dryer can work at least ten cycles without a problem.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Filtre, Çamaşır kurutma makinesi, Otomatik temizleme, Filter, Dryer, Self-cleaning
Alıntı