Algılayıcı Ve Eylemci Telsiz Bilgisayar Ağlarında Güç Denetimli Çoktan Çoga Yönlendirme Protokolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Emiroğlu, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, algılayıcı ve eylemci telsiz bilgisayar ağlarında yeni bir güç denetimli çoktan çoğa yönlendirme protokolü geliştirilmiştir. Bu protokolün üç duruma göre uyarlanmış iki versiyonu vardır. Bu protokoller PARM, merkezileştirilmiş PAMR (CPAMR) ve güç denetimli PAMR (PCPAMR) olarak adlandırılır. İlk versiyon, tüm algılayıcı düğümlerin aynı miktarda güç tüketimi ile haberleştiği telsiz bilgisayar ağları için tasarlanmıştır. Bu versiyonda, veri iletim güç düzeyi ayarlanamaz veya algılayıcı düğümlerin çevreye yayılım senaryosuna göre sürekli veya algılayıcı düğümlerin yayılımından önce ya da sonra ayarlanabilir. İkinci versiyonda algılayıcı düğümler kanal durumuna ve haberleşme uzaklığına göre iletişim güçlerini kendileri ayarlayabilirler. Bu protokollerin esas amacı algılanan verinin algılayıcı düğümlerden eylemci düğümlere en az güç tüketimi ile iletilmesidir. Paket iletim sayısı ve paketlerin hedeflenen eylemci düğümlere iletilmesi için oluşan bir uçtan bir uca gecikme azaltılmıştır.
In this thesis, a new power aware many-to-many routing protocol (PAMR) for wireless sensor and actuator networks is introduced. The protocol has two versions adapted for three cases. These protocols are PAMR, Centralized PAMR (CPAMR) and Power Controlled PAMR (PCPAMR). The first version is designed for networks where every node transmits at the same power level. The transmission power level may not be adjustable, or can be adjusted according to a deployment scenario and changed before or after the deployment. The second version is for the case where nodes can individually adjust the transmission power according to the channel conditions and communications distance. The main objective of these protocols is conveying the sensed data from multiple sensor nodes to multiple actuators by a power efficient way. The number of packet transmission and end to end delay required for transmit packets to their destinations are minimized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Algılayıcı ve Eylemci Telsiz Bilgisayar Ağları, Güç Denetimi, Güçten Haberdar Yönlendirme, Çoktan Çoğa Yönlendirme, Wireless Sensor and Actuator Networks, Power Control, Power Aware Routing, Many to Many Routing
Alıntı