Kobi Ler Kapsamında Saraciye Sektörünün Gelişimi Ve Tasarımın Sektörel Gelişime Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Başeğmez, Yasemin Demet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasının amacı, Türk Saraciye Sektörünün gelişimini inceleyerek, dünya pazarındaki hedefleri doğrultusunda, tasarımın oynayacağı rolü belirleyebilmektir. Mevcut durum araştırılarak, problemler, yapılan araştırma ve görüşmeler doğrultusunda ortaya konmuş, bunların çözümüne yönelik hayata geçirilmesi gereken eylemler belirlenmeye çalışılmıştır. İnsan hayatına girişi 500.000 yıl öncelerine kadar uzanan deriden üretilen ürünler arasında en geniş yelpazeye sahip olan ‘giysi ve ayakkabı dışındaki deriden mamül kullanım eşyaları’ anlamını taşıyan saraciye, hakkında oldukça sınırlı sayıda araştırma bulunan bir alandır. Sektördeki firmaların çoğu KOBİ niteliğinde aile şirketleridir ve ağırlıklı olarak yurt dışındaki firmalar için insan gücü ağırlıklı olarak fason üretim yapmaktadırlar. Tasarım altyapısı olmayan bu firmalar, dışa bağımlı olmanın sıkıntılarını yaşamakta, Uzak Doğu’daki düşük girdisi olan ucuz ürünler ile mücadele etmekte güçlük çekmektedirler. Sektörün en büyük eksikliklerinden biri, eğitimli tasarımcılar ile üretici firmaların biraraya gelememiş olmasıdır. Hedefe yönelik tasarımlar ile doğru pazarlara girildiği takdirde, şüphesiz, Türkiye saraciye sektörü dünyada ilk sıralarda yerini alacaktır.
The aim of this study is to research the historical development of leather goods sector and define the role of design for the sector’s targets about being involved in the world market. By the help of research, survey and observation methods, the sector’s situation and problems are notified. The difficulty in this research is that there are not enough studies about the ‘leather goods’ which are composed of the various products designed other than shoes and clothing like wallets, belts, handbags etc. The firms in this sector are SMSE (Small and Medium Size Enterprises) like firms generally work as outforced production usually making hand-made products. These kinds of firms which usually does not have design vision, has been under pressure of being dependent to outsourcing, and not being able to compete with low-cost products of the Far East countries. The defficiency of the sector is not working and cooperating with educated designers. Being involved in proper markets with proper designs will definitely bring the leather goods sector in Turkey to the top around the global market.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
saraciye, KOBİ, deri, çanta, tasarım, leathergoods, SMSE, leather, bag, design
Alıntı