Dünyada Ve Ülkemizde Mikro Yüzey Uygulamalarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-10
Yazarlar
Çabuk, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, mikro-yüzey uygulamalarının dünyadaki ve ülkemizdeki yeri incelenmiştir. Mikro-yüzey uygulamalarının temelini oluşturan bitümlü bağlayıcılar ve bitümlü emülsiyonlar hakkında temel bilgiler, deney yöntemleri ve gerekli şartnameler verilmiştir. Bu tezde, dünyada ve ülkemizde en sık kaplama çeşidi olarak kullanılan bitümlü sıcak karışımlardan bahsedilmiştir. Bitümlü sıcak karışım tipleri, mekanik özellikleri, karışım tasarımı ve tasarım yöntemleri incelenmiştir. Bitümlü sıcak karışımlara göre daha ekonomik ve imalatı kolay olan sathi kaplamalar ve sathi kaplama tasarımları anlatılmıştır. Bitümlü sıcak karışımlara genellikle bakım yöntemi olarak uygulanan karartma örtüsü, bitümlü harç tipi kaplama ve mikro-kaplama yöntemleri incelenmiştir. Bu bakım yöntemlerinin amaçlarından, kullanılan malzemelerden, tasarımlarından ve uygulama oranlarından detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. Bu yöntemlerin, dünyada ve ülkemizde uygulanan örnekleri incelenmiş ve bu uygulamaların bitümlü sıcak karışımlarına göre maliyet analizleri yapılmıştır. Maliyet analizleri yapılırken İ.B.B.’nin brim fiyatlarından faydalanılmıştır. Son olarak bu uygulamaların sonuçları ve bunlara ait yorumlar anlatılmıştır.
In this thesis study, applications of micro-surfacing in the world and our country are analysed. It is given abaout basic informations, test methods and requirement specifications of asphalt binder and asphalt emulsion that fundamentals of micro-surfacing applications. In this thesis, hot mix asphalt as most frequent used pavement kind is reported. Kinds, mechanic features, mix dizayn and project methods of hot mix asphalt are analysed. Chip sealing and chip seal project more economic and easy applicate than hot mix asphalt is reported. Fog seal, slurry seal and micro-surfacing applicate hot mix asphalt as maintenance methods are analysed. Targets, used materials, projection and application rates of these maintenance methods are explained in detail. Sample constructions in the world and our country of these methods are analysed and cost analysing of methods are calculated according to hot mix asphalt. When cost analysing is calculated, unit cost of methods of the I.B.B. is used. At last, consequence and comments of all applications are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Bitüm, Bitümlü Emülsiyonlar, Bitümlü Sıcak Karışımlar, Sathi Kaplama, Bitümlü Harç Tipi Kaplama, Karartma Örtüsü, Mikro-kaplama, Ekonomik Değerlendirme, Bitumen, Bituminous Emulsions, Hot mix asphalt, Surface Treatment, Slurry Seal, Fog Seal, Micro-Surface, Economic Evaluation
Alıntı