Ekolojik Konut: Konutun Su Üreten Bir Makina Olma Olasılığı

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Saatcıoğlu, Melike Uzer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tezde, ekolojik görüşün tarihçesi incelenmiştir. Ekolojik görüş içinde ortaya çıkmış olan manifestolar ve çeşitli düşünce akımlarına yer verilmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı irdelenmiştir. Sürdürülebilirlik kavramının mimarlık disiplini üzerindeki etkileri örneklerle anlatılmıştır. Ekolojik konutun prensipleri ortaya konmuştur. Ekolojik konut tasarımında dikkat edilmesi gerekli olan hususlar açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde “su” kaynağına odaklanılmıştır. Suyun bir kaynak olarak öneminden bahsedilmiştir. Ekolojik konutta suyun nasıl ele alınması gerektiği incelenmiş ve örneklendirilmiştir. Bu konuda yapılan yeni çalışmalar örnek olarak verilmiştir. Sürdürülebilir bir yaşam için mimarlık disiplininin konut ve su bağlamında alması gereken önlemler tezin sonuçları olarak belirtilmiştir.
In the thesis, the history of ecological view has been examined. Manifests and various thoughts about ecological view has been included. The concept of sustainability has been studied. The effects of sustainability on architecture has been told by examples. The principles of ecological house is manifested. The basic subjects of ecological house design have been explained. In the last part of the study, “water” as a source has been focused on. The importance of water, as a source, has been emphasized. It has been examined and sampled, how water should be handled in ecological house. The new studies about the subject has been given as examples. For a sustainable life, the precautions that architecture as a discipline should take about housing and water systems, are emphasized as the results of the thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Ekolojik Konut, Ekolojik Mimarlık, Sürdürülebilirlik, Su, Ekoloji., Ecological House, Ecological Architecture, Sustainability, Water, Ecology.
Alıntı