Zeytinyağı Fenoliklerince Zengin Diyetin Yaşlanması Hızlandırılmış Fare Modelinde Yaşlanmaya Bağlı Değişiklikler Üzerine Etkisi Ve Zeytinyağındaki Fenolik Maddelerin Elektrokimyasal Dedektör İle Hplc Analizi

dc.contributor.advisor Özcelik, Beraat tr_TR
dc.contributor.author Bayram, Banu tr_TR
dc.contributor.authorID 417570 tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-11-15 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-09T08:12:22Z
dc.date.available 2015-10-09T08:12:22Z
dc.date.issued 2011-11-22 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Yaşlanma prosesi, temel olarak oksidatif stress ve iltihaplanmadaki artış ve oksidan/antioksidan dengesi ile ilişkilidir. Son yıllarda, “eritroid-2 ile ilişkili faktör-2” (Nrf2) sinyal iletimi de yaşlanma ile ilgili çalışmalarda önem kazanmıştır. Doğal olarak yüksek miktarda fenolik bileşikler içeren zeytinyağı, yaşlanmanın olumsuz etkilerinden korunmada alternatif olarak düşünülmektedir. Çalışmamızda zeytinyağı fenolik maddelerince zengin diyetin SAMP8 (Senescence Accelerated Mouse Prone 8) farelerinin kalp ve karaciğer dokularında yaşlanmaya bağlı oluşan değişiklikler üzerine etkisi incelenmiştir. Fareler yüksek (YF) ya da düşük (DF) miktarda fenolik maddeye sahip zeytinyağı içeren diyetlerle 4.5 ay süresince beslenmiştir. Sonuçlar normal yaşlanma prosesine sahip SAMR1 (Senescence Accelerated Mouse-Resistant 1) farelerin verileri ile karşılaştırılmıştır. Her iki dokuda da Nrf2 transkripsiyon faktörü ve Nrf2’ye bağlı genler temel odak noktası olmuştur. Bunun dışında çeşitli oksidatif stres ve iltihaplanma ile ilişkili parametrelerin, antioksidan vitaminlerin (C ve E) ve redoks durumu biyomarkırlarının miktarı ölçülmüştür. Ayrıca zeytinyağı fenoliklerinin miktarını belirlemek için hassas elektrokimyasal dedektör ile bir metot geliştirilmiş ve valide edilmiştir. Genel olarak SAMP8 farelerinde oksidatif stres biyomarkırları daha yüksek saptanmıştır. Ölçülen parametrelerde doku yanıtına bağlı olarak farklı sonuçlar elde edilmiştir. Kalpte yüksek fenolikli diyetle beslenen SAMP8 farelerinde Nrf2 ve Nrf2’ye bağlı genlerin anlatımı yüksek saptanmıştır. Bu sonuca göre zeytinyağı fenoliklerinin SAMP8 farelerinin kalbinde Nrf2’ye bağlı genlerin anlatımını düzenleyerek oksidatif stresi önleyebileceği ileri sürülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Ageing process is mainly associated with increased oxidative stress and inflammation, and oxidant/antioxidant status. In recent years, nuclear factor erythroid 2-related factor 2(Nrf2) signalling has gained attention in aging studies, as well. Olive oil, a food naturally containing high amounts of phenolic compounds, is considered to be an alternative for the protection from the deleterious effects of ageing. In our study, the effect of diet rich in olive oil phenolic compounds on age-related changes in heart and liver tissues of SAMP8 (Senescence Accelerated Mouse Prone 8) mice was investigated. The mice fed diets with 10% olive oil containing either high (HP) or low amounts of olive oil phenolics (LP) for 4.5 months. The results were compared with the data of SAMR1 (Senescence Accelerated Mouse-Resistant 1) mice which have a normal ageing process. In both tissues Nrf2 transcription factor and Nrf2-dependent genes were the main focus. Furthermore the level of several oxidative stress and inflammation related parameters, antioxidant vitamins(C&E), biomarkers of redox status were measured. Also a method with the sensitive electrochemical detector for the quantification of phenolics in olive oil developed and validated. Generally the oxidative stress biomarkers were detected higher in SAMP8 mice. Depending on the tissue response different results were obtained in measured parameters. In heart increased expression levels of Nrf2 and Nrf2-dependent genes were observed in SAMP8 mice fed HP diet. According to that result it is suggested that olive oil phenolics may prevent oxidative stress in the heart of SAMP8 mice by modulating Nrf2-dependent gene expression. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9611
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Zeytinyağı tr_TR
dc.subject Nrf2 tr_TR
dc.subject oksidatif stres tr_TR
dc.subject fenolik tr_TR
dc.subject olive oil en_US
dc.subject Nrf2 en_US
dc.subject oxidative stress en_US
dc.subject phenolic en_US
dc.title Zeytinyağı Fenoliklerince Zengin Diyetin Yaşlanması Hızlandırılmış Fare Modelinde Yaşlanmaya Bağlı Değişiklikler Üzerine Etkisi Ve Zeytinyağındaki Fenolik Maddelerin Elektrokimyasal Dedektör İle Hplc Analizi tr_TR
dc.title.alternative Effect Of A Diet Rich In Olive Oil Phenolics On Age-related Changes In Mouse Model Of Ageing And Hplc Analysis Of Olive Oil Phenolics With Electrochemical Detector en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12124.pdf
Boyut:
2.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama