Zeytinyağı Fenoliklerince Zengin Diyetin Yaşlanması Hızlandırılmış Fare Modelinde Yaşlanmaya Bağlı Değişiklikler Üzerine Etkisi Ve Zeytinyağındaki Fenolik Maddelerin Elektrokimyasal Dedektör İle Hplc Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-11-22
Yazarlar
Bayram, Banu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yaşlanma prosesi, temel olarak oksidatif stress ve iltihaplanmadaki artış ve oksidan/antioksidan dengesi ile ilişkilidir. Son yıllarda, “eritroid-2 ile ilişkili faktör-2” (Nrf2) sinyal iletimi de yaşlanma ile ilgili çalışmalarda önem kazanmıştır. Doğal olarak yüksek miktarda fenolik bileşikler içeren zeytinyağı, yaşlanmanın olumsuz etkilerinden korunmada alternatif olarak düşünülmektedir. Çalışmamızda zeytinyağı fenolik maddelerince zengin diyetin SAMP8 (Senescence Accelerated Mouse Prone 8) farelerinin kalp ve karaciğer dokularında yaşlanmaya bağlı oluşan değişiklikler üzerine etkisi incelenmiştir. Fareler yüksek (YF) ya da düşük (DF) miktarda fenolik maddeye sahip zeytinyağı içeren diyetlerle 4.5 ay süresince beslenmiştir. Sonuçlar normal yaşlanma prosesine sahip SAMR1 (Senescence Accelerated Mouse-Resistant 1) farelerin verileri ile karşılaştırılmıştır. Her iki dokuda da Nrf2 transkripsiyon faktörü ve Nrf2’ye bağlı genler temel odak noktası olmuştur. Bunun dışında çeşitli oksidatif stres ve iltihaplanma ile ilişkili parametrelerin, antioksidan vitaminlerin (C ve E) ve redoks durumu biyomarkırlarının miktarı ölçülmüştür. Ayrıca zeytinyağı fenoliklerinin miktarını belirlemek için hassas elektrokimyasal dedektör ile bir metot geliştirilmiş ve valide edilmiştir. Genel olarak SAMP8 farelerinde oksidatif stres biyomarkırları daha yüksek saptanmıştır. Ölçülen parametrelerde doku yanıtına bağlı olarak farklı sonuçlar elde edilmiştir. Kalpte yüksek fenolikli diyetle beslenen SAMP8 farelerinde Nrf2 ve Nrf2’ye bağlı genlerin anlatımı yüksek saptanmıştır. Bu sonuca göre zeytinyağı fenoliklerinin SAMP8 farelerinin kalbinde Nrf2’ye bağlı genlerin anlatımını düzenleyerek oksidatif stresi önleyebileceği ileri sürülmektedir.
Ageing process is mainly associated with increased oxidative stress and inflammation, and oxidant/antioxidant status. In recent years, nuclear factor erythroid 2-related factor 2(Nrf2) signalling has gained attention in aging studies, as well. Olive oil, a food naturally containing high amounts of phenolic compounds, is considered to be an alternative for the protection from the deleterious effects of ageing. In our study, the effect of diet rich in olive oil phenolic compounds on age-related changes in heart and liver tissues of SAMP8 (Senescence Accelerated Mouse Prone 8) mice was investigated. The mice fed diets with 10% olive oil containing either high (HP) or low amounts of olive oil phenolics (LP) for 4.5 months. The results were compared with the data of SAMR1 (Senescence Accelerated Mouse-Resistant 1) mice which have a normal ageing process. In both tissues Nrf2 transcription factor and Nrf2-dependent genes were the main focus. Furthermore the level of several oxidative stress and inflammation related parameters, antioxidant vitamins(C&E), biomarkers of redox status were measured. Also a method with the sensitive electrochemical detector for the quantification of phenolics in olive oil developed and validated. Generally the oxidative stress biomarkers were detected higher in SAMP8 mice. Depending on the tissue response different results were obtained in measured parameters. In heart increased expression levels of Nrf2 and Nrf2-dependent genes were observed in SAMP8 mice fed HP diet. According to that result it is suggested that olive oil phenolics may prevent oxidative stress in the heart of SAMP8 mice by modulating Nrf2-dependent gene expression.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Zeytinyağı, Nrf2, oksidatif stres, fenolik, olive oil, Nrf2, oxidative stress, phenolic
Alıntı