The Impact Of Product Recall Message On Financial Value

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Keleş, Fatma Hilal Ergen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Product recalls increase worldwide in various industries depending on many factors. A product recall can be defined as a firm's request to stop the use of a product that is found to be faulty. Product recalls occur when companies or regulators consider products as dangerous due to any defect. In the United States of America (U.S.A), regulators for the automotive industry is the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). It is responsible for determining quality requirements, ensuring the implementation of these standards and managing the product recall process (Rupp and Taylor, 2002). After NHTSA starts an investigation for an automobile, the manufacturer can either involve in the process voluntarily at any stage or wait until the investigation is complete. When the defect becomes certain, the product recall process starts. Besides the automobile industry, companies in many other industries such as food, textile, medicine, furniture recall products. Increased numbers of recalls are results of higher consumer expectations in quality and safety, which lead companies to produce more functional, featured and complicated products.
Dünya genelinde ürün geri çağırma vakalarında artış yaşanmaktadır. Bu artış bir çok nedene bağlı olmakla birlikte bir çok sektörde ürünlerin geri çağrıldığı görülmektedir. Ürün geri çağırma bir firmanın bir üründe kusur tespit edilmesi sonucunda ürününün kullanımının durdurulmasını talep etmesi olarak ifade edilir. Üretim basamaklarının herhangi birinde asgari kalite düzeyine ulaşılamamış olması bu tür bir olaya sebebiyet verebilir. Kullanıcılara zarar verme ihtimali olan, tehlikeli maddeler içeren, standart ve düzenlemeleri ihlal eden ürünlerin tespit edilmesi durumunda ilgili ürün geri çağırılır (Chu ve diğ., 2005). Öncelikle ürüne ilişkin problemin fark edilmesi gerekir, bu kimi zaman kullanıcı, kimi zaman şirket, kimi zaman düzenleyici kurumlar tarafından tespit edilir. Sonrasında probleme ilişkin inceleme şirket, yetkili devlet kurumu veya her ikisi tarafından gerçekleştirilir. Amerika Birleşik Devletlerinde otomobil sektörü için düzenleyici kuruluş National Highway Traffic Safety Administration'dur. İlgili kuruluş asgari kalite gereklerinin belirlenmesi, bu standartların sağlanıp sağlanmadığının kontrolünün sağlanması ve ürün geri çağırma sürecinin yönetilmesi ile sorumludur (Rupp ve Taylor, 2002). Herhangi bir sorun nedeniyle düzenleyici kuruluş bir otomobil için inceleme başlattıktan sonra üretici şirket istediği aşamada gönüllü olarak sürece dahil olabilir veya yetkili kurumun araştırmasının sonuçlanmasını bekleyebilir. Soruna ilişkin incelemelerin tamamlanması sonucunda sorun kesinleşirse ürün geri çağırma süreci başlatılır.
Açıklama
Thesis (Ph.D) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Values, Financial effects, Financial datas, Damage, Damage liability, Crisis communication, Message, Automobile firms, Production companies, Product recall, Değerler, Finansal etk, Finansal veriler, Hasar, Hasar sorumluluğu, Kriz iletişimi, Mesaj, Otomobil firmaları, Üretim işletmeleri, Ürün geri çağırma
Alıntı