Alüminyum Plakaların Düşük Hızlı Darbe Davranışlarının Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Güneş, Recep
Apalak, M. Kemal
Aydın, Murat
Reddy, J. N.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, fonksiyonel kademelendirilmiş dairesel plakalann düşük hizlı çarpma yükleri altindaki elasto-plastik davramslanmn teorik ve deneysel olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Kademelendirilmiş bölgedeki lokal malzeme özelliklerinin hesaplanmaslnda mikromekanik model olarak Mori-Tanaka semasi kullanıldı. Elasto-plastik analizlerde fonksiyonel kademelendirilmiş malzemelerin elasto-plastik davranıslarını modelleyebilen TTO model kullanıdı. Saylsal analizler için sonlu elemanlar metodu kullanıldı ve sonlu elemanlar metodu problemimize LS-DYNA sonlu elemanlar yazılımı yardımı ile uygulandı. Daha sonra, deneysel olarak katmanlama yöntemiyle üretilen farklı kompozisyonel gradyantlara sahip fonksiyonel kademelendirilmiş dairesel plakalann düşük hizlı darbe dayamm testleri yapıldı ve aynı şartlarda elde edilen teorik ve deneysel veriler mukayese edildi
In this study, elasto-plastic behaviors of functionally graded circular plates were investigated under low velocity impact loads both numerically and experimentally. The locally effective material properties were evaluated using homogenization method that is based on the MoriTanaka scheme. The TTO (Tamura-Tomota-Ozowa) model which relates the uniaxial stress and strain of a two phase composite to the corresponding average uniaxial stresses and strains of the two constituent materials were used for the elasto-plastic analysis. A finite element program LS-DYNA was used for the numerical analysis. After, functionally graded circular plates have different material compositions were manufactured with powder stacking method, and then low speed impact tests were carried out. Experimental results were compared to numerical results in order to improve the numerical model.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı