Yarım Düzlem Üzerine Oturan Elastik Tabakanın Sürtünmesiz Ve Ayrılmalı Temas Problemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Karabulut, Pembe Merve
Adıyaman, Gökhan
Öner, Erdal
Birinci, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, yarım düzlem üzerine oturan ve rijit iki dikdörtgen blok aracılığıyla yüklenmiş bir tabakanın simetrik ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Temas eden tüm yüzeyler sürtünmesiz olup, kütle kuvvetlerinin etkisi ihmal edilmiştir. Problem integral dönüşüm teknikleri ve sınır şartları kullanılarak temas gerilmelerinin bilinmeyen fonksiyonlar olduğu bir integral denklem sistemine indirgenmiştir. Uygun Gauss-Jacobi integrasyon formülleri yardımıyla integral denklem sistemi sayısal olarak çözülmüştür. Temas gerilmeleri ve temas uzunluklarına ait sayısal sonuçlar çeşitli boyutsuz büyüklükler için belirlenmiştir.
In this study, symmetric receding contact problem for an elastic layer resting on an elastic half plane loaded by means of two rectangular rigid stamps is considered according to theory of elasticity. The problem is solved under the assumptions that all surfaces are frictionlesss, the effect of gravity forces is neglected. The problem is reduced a system of integral equation in which the contact pressures are unknown functions by using the integral transform tecnique and boundary conditions of the problem. The system of singular integral equation is solved numerically by making use of appropriate Gauss-Jacobi integration formulas. Numerical results for the contact pressures and contact areas are investigated for various dimensionless quantities.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı