Yalın lojistik ve değer akışı haritalandırma yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-05-28
Yazarlar
Kocabaş, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde müşteri talebine hızlı cevap vermek ve yüksek kaliteli, düşük fiyatlı ürünler sunmak büyük önem taşımaktadır. Son yıllardaki artan rekabet ortamı ve değişen koşullar altında organizasyonların var olması, yaşamlarını sürdürebilmeleri ve pazar paylarını arttırabilmeleri öncelikle müşteri taleplerine olabildiğince fazla cevap verebilmeleri, esnek ve hızlı olabilmeleri ile mümkün olmaktadır. Sektörde lider olabilmek için israfı ortadan kaldırmak ve etkin bir akış gerçekleştirmek tüm firmaların hedefidir. Yalın düşünce de bu hedefe ulaşmak istemektedir. Yalın düşünce; Tam Zamanında Üretim, Toplam Üretken Bakım, 5S, iş standardizasyonu, tek parça akışı, kaizen, değer akışı haritalandırma gibi araçlar ile desteklenmiş; geniş bir kullanım alanı yakalamıştır. Değer Akışı Haritalandırma, süreçleri görselleştirerek israfların daha net görülmesini sağlamakla birlikte birçok iyileştirme ile ulaşılmak istenen hedefleri göstermek için kullanılır. Hangi faaliyetlerin israfa sebep olduğunu ve böyle faaliyetlerin ortadan kaldırılması gerektiğini anlamalayı sağlar. "Yalın Lojistik ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemi" isimli bu çalısmada giderek daha geniş bir uygulama alanı bulmuş olan yalın üretim uygulama araçlarından değer akışı haritalandırmanın yapılması için bilinmesi gereken temel adımlar anlatılmış ve bir uygulama yapılmıştır.
The trend in today's competitive environment is to provide high quality low priced diverse products and quick response to customer demands. So, it is very important to respond promptly to customer needs and serve high quality products with low prices.In the last years, organizations should pay attention on customer demands for surviving and also for increasing their market shares. They also should be flexible, agile and quick. In order to become a leader company in its own field, elimination of waste and performing an efficient flow shop scheduling is the main goal of all business corporations. The lean production philosophy also tries to eliminate waste, perform an efficient flow shop scheduling. So, it tries to reach that same goal. The lean production philosophy is supported by these methods: Just In Tıme, Kanban, SMED (Single-Minute Exchange of Die), Pull System, Cellular Manufacturing, Total Productive Maintenance, 5S, Standardized Work, One Piece Flow, Kaizen, Value Stream Mapping (VSM) etc. Value stream mapping (VSM) is a technique to see all the actions of an enterprise from holistic view and realize the lean transformation. Value stream mapping gives an idea to users about their current state and necessity of which waste generating processes needs to be eliminated. In other words, Value Stream Mapping is a way to allow users to understand where they are and what wasteful acts need to be eliminated. In this paper, a value stream mapping study as a project to achieve lean logistics has been carried out to meet customer's expectations in a company; one of the companies in Turkey for retail industry.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Yalın lojistik , Değer akışı haritalandırma, Lean logistics, Value stream mapping
Alıntı