Tasarım Bürolarında, İşten Doyumsuzluk, İşten Ayrılma Eğilimi İlişkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kasapoğlu, Esin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu araştırmanın çerçevesi, tasarım bürolarında işten doyumsuzluğun nedenleri ve sonuçları olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ana amacı da bu doğrultuda biçimlendirilmiştir. Ancak; işten doyumun işgören yönetimi içindeki yeri ve öneminin anlatılabilmesi bakımından, önce işgören yönetiminin ayrıntılı olarak tanımlanması yoluna gidilmiştir. Altı hipotez geliştirilmiştir. Birinci aşamada; fizyolojik, güvenlik, sosyal ve saygı gereksinimlerindeki doyumsuzluğun artmasının, işten doyumsuzluğunda artması sonucunu getirdiği ortaya konmuştur. Maslow’ın gereksinimler sıralamasına göre, bir insanın beş ana gereksinim grubu vardır. Bu çalışmada, dördüncü sıradaki değer gereksinimi ile beşinci sıradaki kendini gerçekleştirme gereksinimi, saygı gereksinimi olarak, bir grup altında toplanmıştır. Son iki hipotez ise, işten doyumsuzluğun artmasının, işten ayrılma olasılığı ve işten ayrılma isteğini arttıracağı biçiminde geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, hipotezleri kanıtlamıştır. Fizyolojik, güvenlik, sosyal ve saygı gereksinimlerinin doyurulmamasının, işten doyumsuzluğa neden olduğu; bunun da, mimarlarda işten ayrılma olasılığı ve işten ayrılma isteğinin artmasına neden olduğu bulunmuştur.
The main purpose of this thesis can be explained in two dimensions. First of all, it was aimed to look into the causes of job dissatisfaction. It was recommended that, when physiologic, safety, social and respect needs are not satisfied, it leads to job dissatisfaction. Secondly, it was aimed to look into the causes of propensity to leave . It was recommended that job dissatisfaction affects it. People work to earn money and satisfy their needs. There are some other reasons to work, but the first reason to work can be summarized as earning money. Needs are classified into four groups in this thesis. If they are not satisfied, it can be impossible for an employee to be satisfied. Job dissatisfaction is one of the important problems in personnel management, and usually leads leaving job. It was aimed to proove that theory in this study and it was supported by the data. According to the corelation analysises, the hypothesis were pozitif. When dissatisfaction of physiologic, safety, social and respect needs increase, job dissatisfaction would increase, also. This leads increasing propensity to leave . Finally, the study serves as a pilot study, providing empirical data for further research on the relationship between dissatisfaction of needs, job dissatisfaction and propensity to leave. But, it has also theoritical significance in the sense that it contributes to the personnel management and the importance of the job dissatisfaction.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Fizyolojik, güvenlik, sosyal ve saygı gereksinimlerindeki doyumsuzluk, İşten doyumsuzluk, İşten ayrılma eğilimi, Dissatisfaction in physiologic, security, social and respect needs, job dissatisfaction, propensity to leave
Alıntı