Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolunun Geyve-gemlik Arasındaki Kesiminin Morfotektonik, Tektonostratigrafik Ve Paleosismolojik Evrimi

dc.contributor.advisor Tüysüz, Okan tr_TR
dc.contributor.author Doğan, Bülent tr_TR
dc.contributor.department Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geological Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-01-26 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-09T11:54:35Z
dc.date.available 2015-07-09T11:54:35Z
dc.date.issued 2011-01-27 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolunun (KAFSGK) Geyve-Gemlik arasındaki kesiminde özellikle havza alanların litostratigrafisi, morfotektonik elemanları, yapısal unsurları ve deprem tarihçesi detaylandırılmıştır. Buna göre Geyve-Pamukova havzasında Geyve, Hocaköy, Çardak ve Pınarlı formasyonları belirlenmiş olup Geyve formasyonu Kollu çakıltaşı ve Beylik kırıntılı, Çardak formasyonu ise Ayvalık ve Yanıkorman olmak üzere iki kırıntılı üyeye ayırtlanmıştır. Mekece-İznik koridoru ve İznik havzasında ise İznik, Solöz, Hocaköy formasyonları ayırtlanmıştır. Geyve-Pamukova havzası sağ yanal atımlı tektonik köken ile doğrudan ilişkili, KKD-GGB yönlü açılma ve gevşek S biçimli çek-ayır havza şeklinde oluşurken, İznik havzası ise yine sağ yanal atımlı faylanma sonucu havzanın kuzey ve güney kenarında gelişmiş oblik normal faylar ile denetlenen, büyük ölçekli ve KKD-GGB yönlü açılma ile oluşmuş bir çek-ayır havza türüdür. İnceleme alanındaki hem morfotektonik hem de tektonostratigrafik unsurların tamamı basit makaslamalı sağ yanal yamulma elipsoidi elemanları ile uyumludur. KAFSGK üzerinde M.S 740, 1065 ve 1863 tarihlerinde olan depremler belirlenmiş olup İznik Gölü batısı ile Gemlik Körfezi arası alan da deprem risk bölgesi olarak işaret edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Litostratigraphy, morphotectonic, structural elements and historical earthquakes records for the basin areas were detailed for the southern strand of the North Anatolian Fault System in Geyve-Gemlik by this study. Geyve, Hocaköy, Çardak and Pınarlı formations were defined in the Geyve-Pamukova basin. Additionally, Geyve formation was sub-divided into Kollu and Beylik clastic members and Çardak formation was sub-divided into Ayvalık and Yanıkorman members. Solöz and Hocaköy formations were defined in the Mekece-İznik corridor and İznik basin. The Geyve-Pamukova basin was formed as a lazy shaped pull-apart basin by a NNE-SSW tension related to the right lateral tectonic activities. The İznik basin was also developed by a NNE-SSW tension as a pull-apart basin controlled by the oblique normal faults developed by the dextral fault in the northern and southern edges of the basin. All of the morphotectonic and tectonostratigraphic features are concordant with simple sheared right lateral strain elipsoid. 740, 1065, 1863 A.D earthquakes were determined on the North Anatolian Fault Southern Strand. Thus, area between west of Lake İznik and Gemlik Bay can be pointed as a region with high earthquake risk. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7213
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject litostratigrafi tr_TR
dc.subject sağ yanal faylanma tr_TR
dc.subject gevşek S biçimli çek-ayır havza tr_TR
dc.subject basit makaslamalı sağ yanal yamulma elipsoidi tr_TR
dc.subject deprem risk bölgesi. tr_TR
dc.subject Lithostratigraphy en_US
dc.subject Dextral fault en_US
dc.subject Lazy S shaped pull-apart basin en_US
dc.subject Simple shearing right lateral strain elipsoid en_US
dc.subject Earthquake risk region. en_US
dc.title Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolunun Geyve-gemlik Arasındaki Kesiminin Morfotektonik, Tektonostratigrafik Ve Paleosismolojik Evrimi tr_TR
dc.title.alternative The Morphotectonic, Tectonostratigraphic And Paleoseismologic Evolution Of The Geyve-gemlik Fragment Of The Southern Strand Of North Anatolian Fault System en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11234.pdf
Boyut:
35.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama