Süper Akışkanlaştırıcı Katkıların Sualtı Betonu Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kıvanç, Halil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yıkanmayı önleyici katkı kullanmadan sadece süper akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak üretilen sualtı betonunun taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla, üretilen betonlar üzerinde taze halde çökme yayılması, birim ağırlık, viskozite, yıkanma kaybı, pH deneyleri ile sertleşmiş halde basınç mukavemeti, eğilme mukavemeti, su emme, ultrases deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, sualtı betonu üretiminde sadece süper akışkanlaştırıcı katkı kullanılması sualtı betonunun özelliklerinin tümü üzerinde pozitif etki yaratmamıştır. Yıkanmayı önleyici katkı kullanmadan sadece süper akışkanlaştırıcı katkı ile sualtı betonu üretilecekse uygun beton parametreleri ve uygun süper akışkanlaştırıcı dozajı ile sualtı betonu için önemli olan yıkanma kaybı ve işlenebilirlik arasında uygun bir denge sağlanabilir.
In this study, harden and fresh properties of underwater concrete that is produced by using only superplasticizer without antiwashout admixture were researched. In this purpose, slump flow, unit weight, washout resistance, pH and viscosity test were carried out fresh state. Furdermore, fluexural strength, compressive strength, ultrasonic pulse velosity and water absorbtion tests were done harden state. When results that are obtained from underwater concrete that were produced by using only superplasticizer are evaulated, superplasticizer did not create positive effects on all properties of underwater concrete. If underwater concrete will be produced by using only superplasticizer, between washout resistance and workability which are important for underwater concrete can be obtained balance by using concrete parameters and dosage of superplaticizer properly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
sualtı betonu, süper akışkanlaştırıcı, yıkanma kaybı, viskozite, underwater concrete, superplasticizer, washout loss, viscosity
Alıntı