Biyolojik Aşırı Fosfor Gideren Sistemlerde Mikroorganizmaların İzlediği Metabolik Yolizlerinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Artan, Nazik tr_TR
dc.contributor.author Yeşiladalı, Said Koray tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-19T12:24:51Z
dc.date.available 2015-11-19T12:24:51Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Ötrofikasyonun önlenmesi üzerinde yapılan çalışmalarda biyolojik fosfor giderimi prosesi geniş bir yer tutmaktadır. Proseste kullanılan anaerobik-aerobik döngü bu mikroorganizmaların ortamda baskın hale geçmesine imken verirler. Biyolojik aşırı fosfor gideriminde kullanılan bu mikroorganizmaların izlediği metabolik yolların belirlenmesi iç yapılan çalışmalar bugüne kadar tam doğru sonuçlar verememiştir. Çalışmaların ortak noktası aşırı fosfor giderimi için mikroorganizmaların indirgenme kuvvetine ihtiyaç duyduklarıdır. Bu çalışmada, ardışık kesikli reaktörde, biyolojik aşırı fosfor giderimi yapan çamurla yapılan deneyler sonucunda fosfor giderimi için gerekli olan indirgeme kuvvetinin kaynağını belirlemeye yönelik kanıtlar elde edilmeye çalışılmış, reaktörden alınan numunelerde HPLC yöntemi kullanılarak TCA döngüsünde yer alan karboksilik asitlerin ölçümleri yapılmıştır. Anaerobik bölgede yapılan ölçümler sonucunda fosfor giderimi için TCA döngüsünde önemli rollere sahip - ketoglutarik asit ve fumarik asitin varlığı tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Biological phosphorus removal process widely takes place in the studies on eutrophicaiton. The anaerobic aerobic sequence in the process provide these microorganisms to become dominant in the environment. The studies on the metabolic pathway analysis of phosphate accumulating microorganisms did not lead compeletly succesful results. The consensus reached by all the studies is that the microroganisms need a reducing power to accumulate phosphorus. In this study, sequencing batch reactor performing enhanced biological phosphorus removal used to obtain evidences to identify the source of the reducing power needed for phosphorus removal. The measurements of carboxylic acids playing important role in TCA cycle during phosphorus removal were done by using HPLC system. - ketoglutaric acid and fumaric acid which have important roles in TCA cycle were detected in the samples taken from anaerobic zone of the reactor. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10512
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Fosfor tr_TR
dc.subject TCA döngüsü tr_TR
dc.subject HPLC tr_TR
dc.subject Metabolik yolizi tr_TR
dc.subject BAFG tr_TR
dc.subject Phosphorus en_US
dc.subject TCA cycle en_US
dc.subject HPLC en_US
dc.subject Metabolic pathway en_US
dc.subject EBPR en_US
dc.title Biyolojik Aşırı Fosfor Gideren Sistemlerde Mikroorganizmaların İzlediği Metabolik Yolizlerinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of The Metabolic Pathways Of The Microorganisms In The Enhanced Biological Phosphorus Removal Systems en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8029.pdf
Boyut:
4.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama