Konut Yapımında Gelişmiş Ahşap Ve Hafif Çelik İskelet Sistemlerin Temel Yapı Elemanları Düzeyinde Analizleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eren, Tanem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemize 1999 İzmit depremi sonrasında ortaya çıkan, konut yapımında yeni teknoloji arayışları sonucu ithal edilmeye başlanan, gelişmiş ahşap ve hafif çelik iskelet sistemlerin, temel yapı elemanları; temeller, döşemeler, duvarlar ve çatılar, düzeyinde analizleri yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, sistemlerin ortaya çıkışları, tarihsel gelişimleri ve birbirleriyle olan ilişkilerine dair bilgiler bir bölümde, sistemlerin parçalarının oluşturulduğu ahşap ve çeliğin malzeme ve uygulama özellikleri ise bir sonraki bölümde ele alınmıştır. Malzeme ve uygulama özellikleri kapsamında, kullanılan kesit şekilleri, bunların boyutları ve uygulamada kullanılan farklı birleşim detayları ve birleştirme parçalarına yönelik bilgiler verilmiştir. Son olarak sistemlerin karşılıklı avantajlı ve dezavantajlı yönleri doğrultusunda kurgulanabilecek kompozit sistem önerilerine değinilmiştir.
In this study; improved wood and light steel framing systems, which have started to export at the and of the search for new technologies, after İzmit eathquake, which occured in 1999, have analysed based on fundamental building components, that are; foundations, floors, walls and roofs. Informations about these systems constitutions, their hitorical developments and also distinguishing relations between them have given in an individual chapter. Also detailed informations about characteristics and application properties of wood and steel materials that form the systems components, have given in next chapter. As characteristics and application properties; sectional forms, sizes and different connectional details and tools have explained. In conclusion, in direction of the advantages and disadvantages of these systems, some composite system possibilities have mentioned.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Konut yapımı, Ahşap, Hafif çelik, İskelet sistem, Residential construction, Wood, Light Steel, Framing sytstem
Alıntı