Türkiye'de Organizasyonel Süreklilik Ve Organizasyonel Ölüm Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Erkut, Haluk tr_TR
dc.contributor.author Sınayış, Burak tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2007-12-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:39:00Z
dc.date.available 2015-10-19T12:39:00Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Türkiye’de organizasyonel süreklilik ve organizasyonel ölüm riski arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren organizasyonların yaşam süreleri boyunca organizasyonel sürekliliklerinin, hangi faktörlerden etkilendiği araştırılmıştır. Öncelikle tüm dünyada, organizasyonel süreklilik üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiş, çalışma konularına ve çalışmanın yapıldığı döneme göre ayrılmış ve kronolojik olarak listelenmiştir. Uygulama kısmında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) faaliyeti sonlanmış organizasyonlara ait veriler temin edilerek, organizasyonel sürekliliğe etki edebilecek faktörler Kaplan-Meier ve Cox Orantısal Risk Regresyonu ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda, İSO ve İTO firmaları için organizasyonel ölçek, organizasyonel yer seçimi, organizasyonun iştigal konusu, organizasyonun yasal statüsü ve kuruluştaki kurucu yaşının organizasyonel sürekliliği etkilediği görülmüştür. Bir diğer sonuç, benzer yaşam süreçlerine sahip organizasyonların benzer ölüm biçimleriyle faaliyetlerini sonlandırdıklarıdır. Organizasyonel süreklilk ile ilişkisi incelenen her faktörün, organizasyonel sürekliliğe göreceli etkisi büyükten küçüğe sıralanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The relationship between organizational mortality and organizational survival in Turkey is examined in this study. The purpose is to evaluate the potential factors that effect Turkish organizations’ survival capabilities within their organizational life cycles. Primarily, all of the organizational survival studies in the world are searched, classified into study periods and listed in chronological order. Historical data of organizational failures are obtained from Istanbul Chamber of Industry (ICI) and Istanbul Chamber of Commerce(ICC). A survival analysis is conducted with the collected data using Kaplan Meier Product Limit Estimator and Cox Proportional Hazards Regression. According to the results; it is observed that factors such as organizational size, organizational location, organization’s industry and the age of organization’s founder have effect on organizational survival in Turkey. Another result of the survival analysis is that the Turkish organizations’ that had similar organizational life cycles failed with similar organizational failure types. The factors that effected Turkish organizations’ survival are listed according to their relative influence. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9762
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Organizasyonel Süreklilik tr_TR
dc.subject Organizasyonel Ölüm Riski tr_TR
dc.subject Kaplan- tr_TR
dc.subject Organizational Survival en_US
dc.subject Organizational Mortality en_US
dc.subject Kaplan Meier Product en_US
dc.title Türkiye'de Organizasyonel Süreklilik Ve Organizasyonel Ölüm Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Analysis Of The Relation Between Organizational Survival And Organizational Mortality In Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
7796.pdf
Boyut:
7.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama