Dinek (şarkikaraağaç-ısparta) Ve Çevresindeki Barit Cevherleşmeleri

dc.contributor.advisor Suner, Fikret tr_TR
dc.contributor.author Elmas, Numan tr_TR
dc.contributor.department Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geological Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T17:57:43Z
dc.date.available 2015-12-08T17:57:43Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract ÖZET DİNEK (ŞARKİKARAAĞAÇ-ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ BARİT CEVHERLEŞMELERİ Numan ELMAS Bu çalışmada, Batı Toroslarda, Sultan Dağları’nın güneyinde Dinek ve civarında yataklanmış barit cevherleşmelerinin köken sorunlarına ilişkin yeni çözümler ve problemin halledilmesine ilişkin katkılar sağlamak amaçlanmıştır. Alanın jeolojik birimleri ayrıntılı olarak irdelenmiş, bunun sonucunda barit cevherleşmelerini barındıran kayaçların türleri ayırtlanmıştır. Buna göre barit cevherleşmelerinin yataklandığı birimler Paleozoyik yaşlı karbonat ve kırıntılı (klastik) kayaçlar olup, bölgesel metamorfizma geçirmişlerdir. Metamorfizma öncesi oluşmuş olan baritler, tektonizma etkisi ile kırıklı ve parçalı yapı kazanmışlar, diyajenez ve metamorfizma ile rekristalize olmuşlardır. I., II. ve III. bölge yataklarının kimyasal analiz verileri ve kükürt izotopu değerlerinin IV. bölgedeki baritlerden biraz farklı oldukları gözlenmiştir. İzotop analizi verileri, cevherleştirici sıvıların yaklaşık aynı karakterde olduğunu göstermektedir. Genelde bütün bölgede büyük pozitif olmalarının yanında, I. ve III. bölgedeki bazı yataklarda nispeten daha düşük kükürt izotopu değerleri bulunmuştur. Bu da, I., III. ve II. Bölgeleri etkileyen bir hidrotermal getirim ile ekzalatif sedimanter oluşum olasılığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, inceleme alanında, Ba kaynağı genel olarak Sultandede (Seydişehir) formasyonuna ait formasyon sularıdır. Baritlerin sülfat kaynağı ise ağır sülfür izotopu ile zenginleşmiş oksitleyici şartlar altındaki deniz suyudur. tr_TR
dc.description.abstract SUMMARY BARITE MINERALIZATIONS IN DİNEK (SARKİKARAAĞAÇ-ISPARTA) AND SURROUNDINGS Numan ELMAS In this study, barite occurrences around Dinek (Sarkikaraagac-Isparta) in the south of Sultan Mountains of western Taurus have been investigated. The problem of barite genesis is examined by considering geological units. The aim of the study is to solve the problem for new scientific contribution. Barite bearing metamorphic rocks such as carbonate and clastic sedimentary rocks were affected by regional metamorphism. Barite occurrences was before the metamorphism and affected by tectonics caused fracturing and blasting deformation. In the IV. region some chemical results have distinctive character from I., II. and III. regions. İsotopic data shows that ore fluids have approximately the same character. Isotopically heavy sulphur are widespread in the area. But some low sulphur ratio were found in the I., III. regions. These are the evidences of possible exhalative sedimentary deposition via hydrothermal influx, which effect to the I., II. and III. regions. However, in the study area Ba sources were generally related to the connate waters of Sultandede (Seydişehir) formation and sulphate sources of barites which were enriched with heavy sulphur isotope ratios by the effect of sea water. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11255
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Anahtar Kelimeler: Barit tr_TR
dc.subject metamorfizma tr_TR
dc.subject formasyon suyu tr_TR
dc.subject ekzalatif sedimanter tr_TR
dc.subject Keywords: Barite en_US
dc.subject metamorphism en_US
dc.subject connate water en_US
dc.subject exhalative sedimentary en_US
dc.title Dinek (şarkikaraağaç-ısparta) Ve Çevresindeki Barit Cevherleşmeleri tr_TR
dc.title.alternative Barite Mineralizations In Dinek (şarkikaraağaç-isparta) And Surroundings en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3579.pdf
Boyut:
12.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama