Konutta Memnuniyet Ve Tasarım İlişkisi Açısından Çekirdek Konutlarda Esneklik Araştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gülaydın, Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, konutta memnuniyeti artıran faktörlerden biri olan esneklik özelliği örnekleriyle incelenmiş, esneklik özelliğini içinde barındıran çekirdek konutlar ele alınmıştır. Çekirdek konut; dar gelirlileri konut sahibi yapmak amacıyla üretilen, hem kullanıcı katılımını sağlayan, hem de, esnek ve büyüyebilir olma özellikleriyle kullanıcı memnuniyetini büyük ölçüde artıran bir konut tipidir. Kullanıcının belli ölçülerde kendisinin yapabildiği ya da uzman kişilere yaptırabildiği konutunun, malzeme veya plan kararlarına katılabilme olanağı ile kullanıcının katılımı sağlanmış olmaktadır. Bu kapsamda; nüve konut uygulaması yapılmış olan Maltepe bölgesinde alan çalışması yapılmış, kullanıcı görüşleri alınmış ve planların yatayda ve düşeyde gelişimleri incelenerek, bu yöntemin planlama ve uygulamadaki eksikleri saptanmıştır. Bu yöntemin uygulanmasıyla, ülkemizde birçok yerde dar gelirlilerin konut sorununa nitelikli bir çözüm bulmak ve afet sonrası geçici konutların yerine, ucuz ve sonradan isteklere göre şekillenebilen kalıcı konut üretebilmek gibi hedeflere daha ulaşılabilir olacaktır. Bu hedeflerin yanı sıra çekirdek konutlardan gecekondu önleme bölgelerinde de yararlanması düşünülebilmektedir.
Within this study, flexibility characteristic as one of the factors providing high ratios of user satisfaction and core housing projects for including flexibility have been evaluated. Core Housing which is produced for making low-income families house owners, and both provides user participation and flexible and open to adding characteristics, is a housing type which increases user satisfaction in considerable amount. By providing user’s participation to material and plan decisions of the house that users partially build themselves and/or make an expert to do, user participation is achieved. Within this context, a field study had been done in Maltepe region where core housing had been applied, user opinions had been taken, and the development of the houses in vertical and horizontal directions had been studied. Also the mistakes and deficiencies had been determined both in planning and application phases. By the application of this method, an appropriate solution can be found for low-income families to have their own houses. Cheap and changeable, permanent houses which have additive quality, can be built instead of squatter settlements and/or temporary disaster housing and by the application of these houses, formation of unplanned squatter settlements could be prevented in many regions in our country.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Çekirdek Konut, Esneklik, Konutta Memnuniyet, Kalite, Core Housing, Flexibility, Housing Satisfaction, Quality
Alıntı