Metal Kesme Analizleri İçin En Uygun Visko Plastik Modelin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Kaykı, M.ömer
Günay, Mustafa
Korkmaz, M.erdi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, metal kesme simülasyonları için en uygun viskoplastik malzeme modelinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Farklı malzeme modelleri ile gerçekleştirilen sonlu eleman analizleri neticesinde kesme sırasında oluşan tepki kuvvetleri belirlenmiştir. Belirlenen kuvvetler deneysel çalışmalar ile karşılaştırılarak malzeme modelinin yüksek gerinim hızlarındaki doğruluğu tespit edilecektir. Bu sayede metal kesme simülasyonları ile kesici takim üzerindeki stresin doğru modellenmesi ve kesme kuvvetine bağlı olarak gelişen olan takim aşınmalarının gözlemlenebilmesi hedeflenmektedir.
Aim of this study  to determine the most suitable viscoplastic material model for metal cutting simulations. As a result of the finite element analysis made with differnent material models, reaction forces  have determined during cutting process. Reliability of material models at high strain rates will determined, by the comparision of these forces with experimantial results. This means,By using metal cutting simulations, stress over cutting tools will be model correctly and the tool wear can be observed which caused by cutting forces.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı