Çok Spektrumlu Görüntülerden Bilgi Çıkartmada Uzaysal Filtrelemenin Etkisi

dc.contributor.advisor Göksel, Çiğdem tr_TR
dc.contributor.author Karakuş, Birsu tr_TR
dc.contributor.department Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geodesy and Photogrametry Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-09T14:19:42Z
dc.date.available 2015-11-09T14:19:42Z
dc.date.issued 2011-01-03 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, arazi kullanımı açısından çeşitliliğin görüldüğü bir alanda, özellikle insan yapısı özelliklerin sınırlarını keskinleştirerek en iyi ayırtedilebilirliği sağlayan uzaysal filtreleme yöntemini belirlemek ve diğer filtreleme yöntemleriyle karşılaştırmak ve arazi kullanım sınıflarını doğru olarak belirlemek amacıyla iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, görüntü zenginleştirme metodlarından birisi olan uzaysal filtreleme tekniği kullanılmıştır. Uzaysal filtreler, görsel yorumlanabilirliği artırmak ve bilgi çıkarımını gerçekleştirmek için çeşitli boyutlarda ve özelliklerde seçilmiştir. Çalışmada kullanılan filtreler; 3x3 ve 5x5 boyutlarındaki yüksek geçirgenli filtre, kenar zenginleştirme filtresi, Laplacian filtresi, Laplacian kenar zenginleştirme filtresi, yüksek frekansları güçlendiren filtre ve yönsel filtredir. Çalışmanın ikinci aşamasını oluşturan sınıflandırma adımında ise uygulanan filtre algoritmalarının orijinal görüntü üzerindeki kantitatif etkisini araştırmak için orijinal görüntü ve filtrelenmiş görüntüler kontrolsüz sınıflandırma yöntemlerinden ISODATA algoritmasıyla sınıflandırılmış ve görüntülerin doğruluk analizleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, spatial filtering techniques were compared each other to identify better spatial filtering method for sharpening feature edges, especially man-made features and to discrimination of accurate land use classes for the heterogeneous study area. The study consists of two stages. First of these stages, spatial filtering as one of the digital image enhancement methods was performed. Spatial filters for different sizes and properties were chosen to increase visual interpretation and to extract features. Chosen 3x3, 5x5 size filters were high pass filter, edge enhancement filter, Laplacian filter, Laplacian edge enhancement filter, high boost filter, directional filter. Second of these stages, image classification was performed. In this stage, original image and filtered images were classified with ISODATA unsupervised classification algorithm for researching quantitative effect on original image of filtering algorithms. And then classified images were performed accuracy assessment and results were compared. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10188
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject uzaysal filtreleme tr_TR
dc.subject görsel yorumlama tr_TR
dc.subject bilgi çıkarımı tr_TR
dc.subject spatial filtering en_US
dc.subject visual interpretation en_US
dc.subject feature extraction en_US
dc.title Çok Spektrumlu Görüntülerden Bilgi Çıkartmada Uzaysal Filtrelemenin Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Spatial Filtering Effect For Feature Extraction In Multi Spectral Images en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3290.pdf
Boyut:
1.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama