Betonarme Binalarda Deprem Perdelerinin Ön Boyutlandırılması Ve Düzenlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-06-19
Yazarlar
Baykul, Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Perdelerin deprem etkisi altında betonarme binalarda kullanılan etkili bir taşıyıcı sistem elemanı olduğu konusu üzerinde durulmuş ve perde elemanının önemini kavratmak ve perde boylarının ön tespitinde bir kaynak sağlamak açısından 24 kata (72m) kadar olan binalardaki çeşitli kat adetleri için bina alanı, zemin grubu, deprem bölgesi,  perde genişliği ve malzeme dayanımları sabit alınarak uygun perde boyları belirlenmiştir.
It is mentioned that shear walls are effectual on the structural elements in the buildings under the earthquake loads. Moreover, the suitable structural walls in buildings which have the total height approximately 72 meters (24storey) lengths are determined by taking number of stories, structure area, soil class, seismic zone, shear wall width and material strength into the consideration to make required comprehension about the importance of shear walls and to supply a source while making dimensioning.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Betonarme Perdeler, Concrete Shear Walls
Alıntı